สถานที่ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา เสริมความเป็นสิริมงคล

by saimu
0 comment
ไหว้พระ 9 วัด

ช่วงนี้ใครกำลังรู้สึกว่าดวงไม่ดี งานก็ไม่ราบรื่น วันหยุดนี้ สายมู.com แนะนำให้หาเวลาว่างจัดทริปไปทำบุญกันค่ะ ซึ่งก็ทำให้หลายคนนึกถึงการไหว้พระ 9 วัดที่จังหวัดอยุธยาเป็นอันดับแรก ส่วนใหญ่ก็จะงง ๆ ว่าควรไปวัดไหนก่อน วัดไหนหลัง จะได้ไม่ขับรถวน และในเวลา 1 วันจะไหว้พระครบ 9 วัดไหม ? วันนี้ สายมู.com มาแจกแผนเที่ยว ขับรถ ไหว้พระ 9 วัด รับรองว่าอิ่มบุญสุขใจแน่นอน 

แจกเส้นทางไหว้พระ 9 วัดอยุธยา

ไหว้พระ 9 วัด

1. วัดใหญ่ชัยมงคล

เริ่มต้นกันที่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สายบุญต้องมาไหว้พระขอพรต่าง ๆ ที่อนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระพุทธไสยาสน์หรือพระนอน พระพุทธรูปสีขาวห่มคลุมด้วยจีวรตลอดทั้งองค์ ประดิษฐานอยู่บนพื้นที่เดิมของพระวิหารเก่าในอดีต

ไหว้พระ 9 วัด

2. วัดพนัญเชิงวรวิหาร

ไหว้พระพุทธไตรรัตนนายกหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อโต รับพรจากพระสงฆ์ รับสายสิญจน์ รับการพรมน้ำมนต์ ไหว้ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก และให้อาหารปลาบริเวณท่าน้ำเป็นการทำทาน

ไหว้พระ 9 วัด

3. วัดมเหยงคณ์

เดิมเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญมาก สำหรับจุดเด่นของวัดมเหยงคณ์คือ ผนังอุโบสถที่ก่ออิฐสีแดงท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดแห่งนี้ไว้เป็นโบราณสถานของชาติ พร้อมบูรณะและจัดเนื้อที่นอกเขตโบราณสถานเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐาน

ไหว้พระ 9 วัด

4. วิหารพระมงคลบพิตร

ไหว้พระ 9 วัด กันต่อที่วิหารพระมงคลบพิตร วัดเก่าแก่ที่ถูกสันนิษฐานว่าสร้างในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นมัสการหลวงพ่อมงคลบพิตร ต่อด้วยเข้าไปเดินชมพระราชวังโบราณด้วยก็ได้

ไหว้พระ 9 วัด

5. วัดแม่นางปลื้ม

วัดแม่นางปลื้มเคยเป็นที่ตั้งค่ายของพม่า จึงเป็นวัดหนึ่งที่ไม่ถูกทำลาย ปัจจุบันยังมีเนินค่ายปรากฏอยู่ และยังมีโบราณสถานต่าง ๆ เหลือให้ชมหลายจุด มาที่นี่ต้องนมัสการหลวงพ่อขาว พระประธานอันสวยงาม

ไหว้พระ 9 วัด

6. วัดธรรมมิกราช

วัดหลวงเก่าแก่ที่พระมหากษัตริย์เสด็จมาฟังธรรมกันประจำในวันพระ และเป็นสถานที่สอบเปรียญธรรมสำหรับพระสงฆ์ในสมัยโบราณ ปัจจุบันยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่

ไหว้พระ 9 วัด

7. วัดหน้าพระเมรุ

วัดโบราณวัดเดียวในอยุธยาที่ยังคงสภาพสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์มากที่สุด เนื่องจากเป็นวัดที่พม่าเคยใช้ตั้งกองบัญชาการรบ จึงไม่ได้ถูกพม่าเผาทำลาย นมัสการพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ พระประธานในอุโบสถซึ่งสร้างปลายสมัยอยุธยา

ไหว้พระ 9 วัด

8. วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดนี้เป็นวัดพุทธาวาสที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา แต่ใช้เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมืองและใช้เป็นสถานที่เก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์เท่านั้น ไฮไลท์ของวัดก็คือ เจดีย์ทรงลังกาจำนวนสามองค์ที่วางตัวเรียงยาวตลอดตะวันออกและทิศตะวันตก เป็นจุดที่ต้องมาแวะไหว้สักการะและถ่ายรูปสวย ๆ

ไหว้พระ 9 วัด

9. วัดไชยวัฒนาราม

ปิดท้ายทริปสายบุญไหว้พระ 9 วัดกันที่วัดไชยวัฒนาราม วัดที่มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแตกต่างจากวัดอื่น ๆ เนื่องจากวัดนี้อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมร ไฮไลท์สำคัญก็คือ ปรางค์ประธาน ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของพื้นที่ โดยรอบ ๆ ยังมีปรางค์บริวารองค์เล็กอยู่รายล้อมทั้งหมด 4 องค์อีกด้วย

You may also like

Leave a Comment