เสริมดวงด้วยชื่อมงคลตามวันเกิดความหมายดี 

by saimu
0 comment
ชื่อมงคล

หลายคนที่กำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มตัว อาจจะยังเป็นกังวลกับการตั้งชื่อลูกกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะ ไม่รู้จะเอาชื่อไหนให้ฟังดูไพเราะ เข้ากับคนในครอบครัว แถมเป็นชื่อมงคลต่อชีวิตด้วย เราจึงควรจะรู้ว่าชื่อไหนบ้างที่เหมาะสมกับตัวของเราหรือลูกของเรา โดยตามตำราไทย ชื่อที่ดี ทุกตัวอักษรต้องสัมพันธ์กับวันเดือนปีเกิดของเรา จึงจะสามารถเรียกได้ว่าเป็น ชื่อมงคล วันนี้ สายมู.com จะพาไปดูหลักการตั้งชื่อมงคลด้วยตัวเองค่ะ

ชื่อมงคลตามวันเกิด ไม่มีตัวอักษรกาลกิณี

ชื่อมงคล

คนที่เกิดวันอาทิตย์ไม่ควรมีชื่อที่มีตัวอักษร ศ, ษ, ส, ห, ฬ, อ, ฮ ยกตัวอย่างเช่น 

กันต์ อ่านว่า กัน แปลว่า น่ารัก น่าพอใจ 

ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ อ่านต่อได้ที่ 

จารวี อ่านว่า จา-ระ-วี แปลว่า ผู้งดงาม 

ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน แปลว่า ผู้มีความรู้ 

วันเกิดวันจันทร์ ไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณี สามารถใช้ทุกตัวอักษร แต่! งดเว้นการใช้สระทุกตัว รวมถึงไม้หันอากาศและตัวการันต์ ยกตัวอย่างเช่น 

กมลภพ อ่านว่า กะ-มน-ละ-พบ แปลว่า ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม 

พชรพล อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-พน แปลว่า แข็งแกร่งดุจเพชร 

ณหทัย อ่านว่า นะ-หะ-ไท แปลว่า หัวใจแห่งความรู้ 

ปณตพร อ่านว่า ปะ-นด-พอน แปลว่า การน้อมไหว้อันประเสริฐ 

วันอังคารให้มีความเป็นสิริมงคล สามารถใช้สระได้ทุกแบบ แต่ต้องละเว้นตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี ได้แก่ ก, ข, ค, ฆ, ง ยกตัวอย่างเช่น 

จารุเดช อ่านว่า จา-รุ-เดด แปลว่า มีเดชงดงาม 

ธนาฒย์ อ่านว่า ทะ-นาด แปลว่า ผู้ร่ำรวย 

นิพิษฐา อ่านว่า นิ-พิด-ถา แปลว่า ผู้ดำรงมั่น มั่นคง 

ปทิตตา อ่านว่า ปะ-ทิด-ดา แปลว่า รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว 

ชื่อมงคล

คนที่เกิดวันพุธกลางวัน ห้ามใช้อักษร จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ และคนเกิดพุธกลางคืนห้ามใช้อักษร บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม ยกตัวอย่างเช่น

กรวีร์ อ่านว่า กอ-ระ-วี แปลว่า กล้าหาญในการทำงาน 

ตุลธร อ่านว่า ตุน-ละ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง 

นวิยา อ่านว่า นะ-วิ-ยา แปลว่า สาวเสมอ สดชื่นเสมอ 

คุณิตา อ่านว่า คุ-ณิ-ตา แปลว่า ผู้มีคุณงามความดี 

คนเกิดวันพฤหัสบดีตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี ได้แก่ ด, ต, ถ, ท, ธ, น, ส่วนตัวอักษรและสระนอกเหนือจากนี้สามารถใช้ได้เลย ยกตัวอย่างเช่น 

ญาณกร อ่านว่า ยา-นะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้

บรรณวิชญ์ อ่านว่า บัน-นะ-วิด แปลว่า ฉลาดในเรื่องหนังสือ

ขจีพร อ่านว่า ขะ-จี-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐงาม 

พริมา อ่านว่า พะ-ริ-มา แปลว่า ประเสริฐ ดีเยี่ยม 

คนเกิดวันศุกร์ แนะนำอย่าให้มีตัวอักษร ย, ร, ล, ว, ฤ ในชื่อ ยกตัวอย่างเช่น 

คณิน อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่ในคณะ 

เจตนิพัทธ์ อ่านว่า เจด-นิ-พัด แปลว่า มีความคิดมั่นคง 

เบญญา อ่านว่า เบน-ยา แปลว่า ฉลาด 

พิชญาภา อ่านว่า พิด-ชะ-ยา-พา แปลว่า แสงสว่างของนักปราชญ์ 

ชื่อมงคล

สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง หากต้องการชื่อมงคลให้หลีกเลี่ยงชื่อที่มีตัวอักษร ฏ, ฎ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ ยกตัวอย่างเช่น 

ธนาตย์ อ่านว่า ทะ-นาด แปลว่า ร่ำรวย 

ปพนธีร์ อ่านว่า ปะ-พน-ที แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ 

ภวิกา อ่านว่า พะ-วิ-กา แปลว่า มีความเจริญ 

วรันธร อ่านว่า วะ-รัน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ

You may also like

Leave a Comment