เปิดปฏิทินฤกษ์มงคลแห่งปี พ.ศ.2565

by saimu
0 comment
ฤกษ์มงคล

ถ้าพูดถึงฤกษ์มงคลที่มีความเชื่อมาแต่โบราณในการจะขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานบวช และงานมงคลต่าง ๆ มักจะดูฤกษ์ในปีนั้น ๆ เป็นหลัก บางคนอาจดูไปถึงช่วงเวลาฤกษ์มงคลอีกด้วย ถึงแม้จะเข้าเดือนที่ 3 ของปีแล้ว แต่คนที่กำลังมีการวางแผนที่ต้องดูฤกษ์มงคลก็ยังมีอยู่อีกมาก วันนี้ สายมู.com จะชวนทุกคนมาเปิดปฏิทินฤกษ์งามยามดีในปีนี้

ก่อนจะไปดูปฏิทินฤกษ์มงคลนั้น เราจะดูวันกาลโยคคือการกำหนดวันดี วันมงคล วันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศ วันต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะวนเวียนเปลี่ยนกันไปทุกปี ฉะนั้นการจะจัดงานมงคลจำเป็นต้องดูฤกษ์ใหม่ทุก ๆ ปี ไม่สามารถใช้ฤกษ์จากปีก่อนได้ สำหรับวันกาลโยคในช่วงวันที่  16 เมษายน พ.ศ.2565 –  15 เมษายน พ.ศ.2566 ประกอบไปด้วย

ฤกษ์มงคล

วันธงชัย  คือ เวลาประกอบด้วยโชค คือ ความเป็นใหญ่ ความเข้าไปตั้งอยู่ในที่ที่ศัตรูเข้าไปตั้งอยู่มิได้

วันอธิบดี คือ เวลาประกอบด้วยโชค คือ ความเป็นใหญ่ ความเข้าไปอยู่ในอิสรภาพ ดำเนินไปทางเจริญก้าวหน้า

วันอุบาทว์ คือ  เวลาอันเข้าไปใกล้คราวดี คราวร้าย แต่ถือว่าเป็นอัปมงคล

วันโลกาวินาศ คือ เวลาเข้าไปสู่อันตราย หรือคราวที่ประกอบเต็มไปด้วยอันตราย

ฤกษ์มงคล

ปฏิทินฤกษ์มงคล เลือกวันดีวันปัง รุ่งเรืองตลอดปี 

เดือนมกราคม พ.ศ.2565

ฤกษ์วันที่ 1, 2, 7, 8, 13, 14, 17, 21, 22

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ฤกษ์วันที่ 1, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 22, 26

เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

ฤกษ์วันที่ 4, 6, 11, 13, 17, 23, 26, 27, 31

เดือนเมษายน พ.ศ.2565

ฤกษ์วันที่ 7, 9, 14, 16, 19, 23, 30

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

ฤกษ์วันที่ 5, 6, 8, 12, 14, 17, 23, 26, 29

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

ฤกษ์วันที่ 4, 6, 10 , 14, 18, 21, 26, 30

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

ฤกษ์วันที่ 2, 10, 12, 13, 16, 22, 24, 25, 28

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

ฤกษ์วันที่ 2, 5, 7, 9, 18, 21, 25, 31

เดือนกันยายน พ.ศ.2565

ฤกษ์วันที่ 2, 3, 9, 10, 13, 18, 25

เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

ฤกษ์วันที่ 1, 3, 4, 7, 8, 16, 17, 20, 24

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

ฤกษ์วันที่ 1, 5, 7, 10, 13, 14, 22, 25, 26

เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

ฤกษ์วันที่ 3, 4, 12, 15, 18, 20, 24, 28

ฤกษ์มงคล

ดังที่กล่าวมาด้านบน คือ การสรุปรวบรวมของฤกษ์มงคลตลอดปี เพื่อให้เกิดความสบายใจในการประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ ที่เราสามารถเลือกและดูได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสม สะดวกแก่ผู้ที่จะประกอบพิธีมงคล ส่วนข้อเสีย คือ การรอคอยของผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องของฤกษ์งามยามดีมาก ๆ จะทำอะไรก็ต้องรอฤกษ์ ดูฤกษ์ตลอด หากปีนี้ไม่มีฤกษ์ก็ต้องรอไปอีกปี ทำให้จะทำการใดก็จะเสียเวลา ไม่ได้เริ่มสักทีถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควร หากไม่มีจริง ๆ ควรหาฤกษ์ที่ตนเองสะดวกนะคะ

ฤกษ์มงคล

You may also like

Leave a Comment