5 คาถาเรียกทรัพย์ สวดแล้วรวย !

by saimu
0 comment
คาถาเรียกทรัพย์

ช่วงนี้ใครมีปัญหาการเงินติดขัด กระเป๋าแฟ่บ สายมู.com ได้รวบรวม 5 คาถาเรียกทรัพย์ มาให้ได้ลองสวดกันดู จะพลิกการเงินจากติดขัดให้กลับมาคล่องตัวขึ้น และยังช่วยเสริมดวงการเงิน โชคลาภเงินทอง เชื่อว่าหากสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการปฏิบัติตนอยู่ในทำนองคลองธรรม ก็จะช่วยให้ชีวิตประจำวันราบรื่น ส่วนใหญ่คนที่ประกอบธุรกิจค้าขาย จะนิยมสวด 5 คาถาเรียกทรัพย์นี้เป็นประจำ โดยจะเลือกคาถาใด คาถาหนึ่ง ตามที่ตนนับถือหรือสัมผัสได้ และเป็นคาถาที่เหมาะกับตนเอง ใครอยากลองสวดดูบ้าง ไปลองทำก็ไม่เสียหาย เพราะได้ทั้งสมาธิและเป็นมงคลกับตัวเองด้วย 

5 คาถาเรียกทรัพย์

1. คาถาเงินมหาลาภ (หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา)

ตั้งจิตท่องบทสวดนอบน้อมพระพุทธเจ้า หรือ บทสวดนะโม 3 จบ เป็นบทสวดที่จะต้องท่องก่อนบทแรก ก่อนท่องคาถาอื่น ๆ ตาม สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา สัพพะโส คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม สวดก่อนนอนทุกคืน จะช่วยให้เราสมปรารถนา 

2. คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)

คาถาเงินล้าน ถือว่าเป็นคาถาเรียกทรัพย์ที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ให้หมั่นสวดภาวนาเป็นประจำ วันละ 9 จบ 30 จบ หรือ 108 จบ ก่อนจะเริ่มสวดให้ทำจิตใจให้สงบ ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นจึงเริ่มสวดพระคาถาเงินล้าน

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตภาหุหะติ  พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะติจฉามิ (เน้นยำส่วนคาถานี้จะช่วยส่งผลให้เร็วขึ้น) เพ็งเพ็ง พาพา หาหา ฤาฤา

คาถาเรียกทรัพย์

3. คาถาปลดหนี้ (หลวงปู่ทวด)

การสวดพระคาถาควรอยู่ในอิริยาบถสบาย ๆ จากนั้นให้ผู้สวดนึกเห็นภาพของหลวงปู่ทวด ตั้งจิตให้สงบ แล้วกล่าว ด้วยบารมีขององค์หลวงปู่ทวด โปรดช่วยปลดเปลื้องหนี้สินที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็ว จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา นะปลดหนี้ โมปลดหนี้ พุทปลดหนี้ ธาปลดหนี้ ยะปลดหนี้ มีสินมีทรัพย์ ด้วยนะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา ยะธาพุทโมนะ

4. คาถาเรียกเงินเรียกทองมากองตรงหน้า 

ก่อนสวดคาถาเรียกทรัพย์นี้ ควรอาบน้ำชำระล้างร่างกายจนสะอาด จากนั้นตั้งสมาธิให้มั่น แล้วนึกถึงแต่สิ่งดีงาม เตรียมน้ำสะอาดใส่ขันไว้ยกขึ้นเหนือหัว ตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถาพุทธัง พะหูชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา ชัมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิ ท่องให้ครบ 9 จบ แล้วเป่าใส่น้ำในขัน เพื่อทำเป็นน้ำมนต์ ไว้พรมร้านค้า ช่วยเรียกลูกค้า เงินทองเพิ่มพูน

คาถาเรียกทรัพย์

5. คาถาขายของดี

ตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา อมเฐิบฯ มะ หา เฐิบฯ สาระพัดเฐิบฯ สะ วา หะฯ สวดทั้งหมด 9 จบ ก่อนทำการเปิดร้าน ให้สวดประจำทุกวัน จะช่วยเสริมเรื่องค้าขายกำไรงาม

You may also like

Leave a Comment