ความแตกต่างระหว่างวัตถุมงคลเลือกเจ้าของ vs วัตถุมงคลมีเจ้าของ

by saimu
0 comment
วัตถุมงคล

เครื่องรางที่จะกล่าวถึงนี้รวมทั้งเครื่องราง ของขลัง หรือวัตถุมงคลทุกชนิด เครื่องรางทุกสายไม่ว่าจะชาติไหน ๆ ก็ตามทั้งไทย จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เครื่องรางวัตถุมงคล คือสุดยอดที่พึ่งที่ ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของผู้คนหลายล้านคน ไม่เช่นนั้นคงไม่นำมาแขวน ห้อยกันมากมายเช่นนี้ และเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นของดี และมีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถคุ้มครองดูแลตนและครอบครัวได้ ดังนั้น ทุกสรรพสิ่งล้วนใช้บุญเป็นเครื่องมือนำพาในการแลกเปลี่ยนเพื่อจัดสมดุลในชีวิต และเมื่อจิตต่อจิตนั้นสามารถส่งถึงกันได้ ก็ยังสามารถส่งข้ามภพข้ามชาติได้เช่นกัน ดังนั้นการสร้างบุญบารมีจะเป็นการทำเพื่อแลกกับวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง โดยหยุดหาของดีจากภายนอก แต่หันมามองตัวเองสร้างความดีในตัวเองแทน นั่นก็คือ การขยันหมั่นเพียรในสร้างบุญ  ด้วย ทาน, ศีล และ ภาวนา  

วัตถุมงคล

วัตถุมงคลเลือกเจ้าของ

เครื่องรางเลือกเจ้าขอนี้เป็นลักษณะที่เราไม่ค่อยให้สนใจต่อเครื่องรางนี้มาก่อน แต่อยู่ๆ ก็ดันได้มาแบบคาดไม่ถึง ไม่คาดคิด หรือได้มาแบบไม่ตั้งใจ ไม่ทันตั้งตัง บางคนไม่อยากจะได้มาบูชาด้วยซ้ำ แต่ก็มีเหตุใดเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องให้ได้มา เช่น อาจจะเป็นการได้มาแบบผู้ใหญ่ให้มา หรือพ่อแม่ให้มา หรือเป็นมรดกที่ตกทอด หรือบางคนรู้สึกเกิดความสนใจในเครื่องรางนั้น ๆ อย่างกระทันหัน และเมื่อทันทีที่ได้เห็น จะรู้สึกว่าประทับใจตั้งแต่แรกเห็น ตั้งแต่แรกพบ

วัตถุมงคล

วัตถุมงคลทุกชิ้นมีเจ้าของ

เครื่องรางทุกชิ้นมีเจ้าของเป็นเรื่องปกติของวัตถุทุกชิ้นบนโลกนี้ ที่ต่างคนต่างให้ให้ความสนใจและก็อยากจะเป็นเจ้าของด้วยการนำมาด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งบางคนแลกมา บางคนก็ขอเค้ามา บางคนก็ซื้อมาด้วยน้ำพักนำแรงของตัวเอง หรือบางคนเพื่อนคนรู้จักให้มา เมื่อเครื่องรางนั้นๆมาถึงใคร คนนั้นก็จะสามารถเป็นเจ้าของเครื่องรางนั้นได้เป็นธรรดา

กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อทำดี นั่นก็คือเราจะได้บุญ จะมีความโชคดี พบเจอกัลยาณมิตรที่ดี วาสนาดี หรือมีความสุข สำหรับคนที่ทำบาปทำกรรม กรรมเหล่านั้นก็จะรวมตัวกันบาป ที่เรียกว่า ความชั่ว ความโชคร้าย ความซวย หรือ ความทุกข์  ดังนั้น เมื่อทุกสรรพสิ่งถูกจัดสรรไว้แล้วการแลกเปลี่ยนกันด้วย บุญ บารมี นั่นหมายความว่าเพียงแค่เราทำบุญอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถนำบุญเหล่านั้นไปแลกเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ หากมีบุญพอเครื่องรางก็จะเลือกเรา หรือทั้งเราและเครื่องรางต่างเลือกกันและกันดังที่ใจของเราปรารถนา เพราะทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนต้องการเพียงแค่บุญเท่านั้น 

ยังมีเรื่องราวของเครื่องรางของขลังอีกมากมาย ติดตามได้ที่ สายมู.com

You may also like

Leave a Comment