พระเดชพระคุณหลวงพ่อสด พระมงคลเทพมุนี วัดปากน้ำ

by saimu
0 comment
หลวงพ่อสด

วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นวัดที่มีชื่อเสียง และมีความเก่าแก่ที่นับย้อนไปได้ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของผู้คนฝั่งธนบุรีมายาวนาน และยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นก็คือ หลวงพ่อสด หรือ พระมงคลเทพมุนี ชื่อเสียงของวัดปากน้ำภาษีเจริญ โด่งดังในฐานะสำนักการศึกษาทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระในย่านฝั่งธนบุรี ความโด่งดังนั้นเกิดจากบารมีของ “พระมงคลเทพมุนี” หรือ “หลวงพ่อสด จันทสโร” อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ วันนี้ สายมู.com จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ หลวงพ่อสด แห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญ ไปติดตามกันได้เลยค่ะ

หลวงพ่อสด

ประวัติหลวงพ่อสด หรือ พระมงคลเทพมุนี

หลวงพ่อสด หรือ พระมงคลเทพมุนี เดิมมีชื่อว่า สด มีแก้วน้อย เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2427 อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เกิดในครอบครัวพ่อค้าขายข้าว เมื่อตอนเป็นเด็กมักจะฝักใฝ่เรียนรู้พระพุทธศาสนา พออายุ 21 ปี ตั้งใจบวชเรียนพระธรรมวินัยและพระบาลีจากพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง สมัยนั้นต้องเดินไปศึกษากับพระอาจารย์ตามวัดต่าง ๆ แม้จะลำบากขนาดไหนก็ไม่ท้อแท้ ตั้งใจศึกษาจนเข้าใจในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ เมื่อมีความรู้พอสมควรจึงออกจากวัดพระเชตุพนฯ ไปจำพรรษาต่างจังหวัด เพื่อเผยแผ่ธรรมวินัย หลังจากที่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญว่างลง สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนฯ เจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญในยุคนั้น ได้ส่งท่านไปปกครองดูแลแทน ท่านปกครองวัดอย่างเข้มงวด แต่ความที่ท่านชอบศึกษา ใฝ่หาความรู้ ท่านจึงสนับสนุนทางด้านการศึกษาอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการอบรมทางจิตใจ ไม่ยอมให้พระ เณรในวัดอยู่ว่าง ๆ ในปี พ.ศ.2500 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนาม พระมงคลเทพมุนี และต่อมามรณภาพอย่างสงบ เมื่อปี พ.ศ.2502 ที่ตึกมงคลจันทสร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สิริรวมอายุ 75 ปี 53 พรรษา

หลวงพ่อสด

การเผยแผ่ศาสนา

หลวงพ่อท่านไปสอนธรรมะครั้งแรก มีพระภิกษุที่สามารถปฏิบัติธรรมและเข้าถึงพระธรรมกายจำนวน 3 รูป คือ พระภิกษุสังวาลย์ พระภิกษุแบน พระภิกษุอ่วม กับฆราวาสอีก 4 คน เป็นพยานการบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณของท่าน หลังท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ท่านได้สอนการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายให้แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาและสาธุชนที่มาวัด ทั้งภายในและต่างประเทศ เมื่อศิษย์ปฏิบัติธรรมเป็นที่พอใจ จึงเดินทางกลับไปเผยแผ่วิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย ณ ถิ่นกำเนิดของตน

หลวงพ่อสด

ความสำคัญของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน้ำ

พระเดชพระคุณท่านได้สอนให้เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม และการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ท่านยืนยันการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยืนยันคำสอนของพระพุทธองค์ว่ามีจริง ท่านยืนยันว่าผู้ที่ได้เข้าถึงพระธรรมกายสามารถไปนรกก็ได้ ไปสวรรค์ก็ได้ ไปจับมือถือแขนพูดคุยกับสัตว์นรก หรือเอาบุญไปให้ได้ บุคคลผู้รู้เห็นเช่นนี้ ยืนยันว่าสวรรค์ นรก บาป บุญ พระคุณบิดา มารดามีจริง ฯลฯ กล่าวยืนยันพร้อมสอนวิธีการเข้าถึงพระธรรมกาย ที่ทำให้เราสามารถไปพิสูจน์คำพูดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ทำให้เราสามารถเลือกภพภูมิหลังความตายได้อย่างถูกต้อง พระเดชพระคุณท่านยังเมตตาสอนให้เราพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการสั่งสมบุญกุศล เพราะบุญอันเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จทุกประการ 

หลวงพ่อสด

You may also like

Leave a Comment