เบอร์มงคลเสริมพลังดวงชะตาทุกด้าน

by saimu
0 comment
เบอร์มงคล

ยุคสมัยนี้คือยุคสมัยที่เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตอย่างมาก และต้องมีโทรศัพท์มือถือกันทุกคนอย่างแน่นอน และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของเบอร์มงคล เป็นความเชื่อที่ว่า หากตัวเลขของเบอร์มือถือเราคล้องจองกับวันเดือนปีเกิดของเรา จะยิ่งช่วยให้เป็นมงคลเสริมพลังตัวชะตาทุกด้าน ซึ่งตัวเลขต่าง ๆ ก็มีอยู่รอบตัวเราในทุก ๆ วันไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถ บ้านเลขที่ หรือแม้แต่ศาสตร์ตัวเลขผลรวมที่นิยมนำมาต่อท้ายชื่อในไลน์เพื่อเสริมดวงด้านต่าง ๆ ก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของตัวเลข ในบทความนี้ สายมู.com จะพูดถึงเบอร์ตามวันเกิด โดยเป็นผลรวมเบอร์มือถือฉบับง่าย ๆ ที่สามารถเลือกได้เอง ตามหลักศาสตร์ตัวเลข

เลือกตัวเลขเบอร์มงคลตามวันเกิด

เบอร์มงคล

เบอร์มงคลคนเกิดวันอาทิตย์

ผลรวมตัวเลขส่งพลังต่อเจ้าดวงชะตาวันอาทิตย์ ได้แก่ 2 4 5 6

ตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ 3 7

ด้านการงานจับคู่เลข 4 กับ 5

ด้านการเงินจับคู่เลข 6

ด้านความรักจับคู่เลข 2 กับ 5

ด้านสุขภาพจับคู่ตัวเลข 4 กับ 6

เบอร์มงคลคนเกิดวันจันทร์

ผลรวมตัวเลขส่งพลังต่อเจ้าดวงชะตาวันจันทร์ ได้แก่ 2 4 5 6

ตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ 1 8

ด้านการงานจับคู่เลข 4 กับ 5

ด้านการเงินจับคู่เลข 6

ด้านความรักจับคู่เลข 6

ด้านสุขภาพจับคู่ตัวเลข 6

เบอร์มงคล

เบอร์มงคลคนเกิดวันอังคาร

ผลรวมตัวเลขส่งพลังต่อเจ้าดวงชะตาวันอังคาร ได้แก่ 3 5 6 8

ตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ 0 1 7

ด้านการงานจับคู่เลข 3 กับ 5

ด้านการเงินจับคู่เลข 5 กับ 8

ด้านความรักจับคู่เลข 6

ด้านสุขภาพจับคู่ตัวเลข 5

เบอร์มงคลคนเกิดวันพุธ (กลางวัน)

ผลรวมตัวเลขส่งพลังต่อเจ้าดวงชะตาวันพุธ (กลางวัน) ได้แก่ 1 2 4 5 6 7

ตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ 3 

ด้านการงานจับคู่เลข 4 กับ 5

ด้านการเงินจับคู่เลข 1 กับ 8

ด้านความรักจับคู่เลข 6 กับ 2

ด้านสุขภาพจับคู่ตัวเลข 7

เบอร์มงคล

เบอร์มงคลคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)

ผลรวมตัวเลขส่งพลังต่อเจ้าดวงชะตาวันพุธ (กลางคืน) ได้แก่ 1 2 3 4 6 8

ตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ 5

ด้านการงานจับคู่เลข 8 กับ 1

ด้านการเงินจับคู่เลข 2 กับ 7

ด้านความรักจับคู่เลข 3 กับ 4

ด้านสุขภาพจับคู่ตัวเลข 6

เบอร์มงคลคนเกิดวันพฤหัสบดี

ผลรวมตัวเลขส่งพลังต่อเจ้าดวงชะตาวันพฤหัสบดี ได้แก่ 1 3 5 6 9

ตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ 7 8

ด้านการงานจับคู่เลข 1 3 และ9

ด้านการเงินจับคู่เลข 6

ด้านความรักจับคู่เลข 6

ด้านสุขภาพจับคู่ตัวเลข 3

เบอร์มงคล

เบอร์มงคลคนเกิดวันศุกร์

ผลรวมตัวเลขส่งพลังต่อเจ้าดวงชะตาวันศุกร์ ได้แก่ 2 3 4 5 6

ตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ 7 0

ด้านการงานจับคู่เลข 3 กับ 5

ด้านการเงินจับคู่เลข 5

ด้านความรักจับคู่เลข 2 กับ 4

ด้านสุขภาพจับคู่ตัวเลข 3

เบอร์มงคลคนเกิดวันเสาร์

ผลรวมตัวเลขส่งพลังต่อเจ้าดวงชะตาวันเสาร์ ได้แก่ 1 4 8 9

ตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ 2 5

ด้านการงานจับคู่เลข 1 8 และ9

ด้านการเงินจับคู่เลข 4 กับ 8

ด้านความรักจับคู่เลข 8

ด้านสุขภาพจับคู่ตัวเลข 8

You may also like

Leave a Comment