ซินแสคือใคร ?

by saimu
0 comment
ซินแส

หากได้ยินคำว่า “ซินแส” จะทำให้เรานึกถึงนักปราชญ์ผู้ที่หยั่งรู้ฟ้าดิน ซึ่งวันนี้ สายมู.com จะมาพูดถึง “ซินแสทางด้านฮวงจุ้ย” ที่มาจากการผสมคำ 2 คำเข้าด้วยกันนั่นก็คือ ฮวง หมายถึง ลม และ จุ้ย หมายถึง น้ำ ฮวงจุ้ย จึงหมายถึง ผู้มีความรอบรู้เชี่ยวชาญในเรื่องฟ้า ดิน ลม และน้ำ ศาสตร์แห่งพลังธรรมชาติ เพื่อนำมาปรับใช้ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่สมดุลและเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแวดล้อมมากขึ้น เพื่อผลลัพธ์ในการดำเนินชีวิต การอยู่อาศัยที่สะดวกสบาย ปลอดภัย ไร้โรคร้าย ขจัดปัญหาอุปสรรคในกิจการงาน ช่วยให้โลกเปิดรับคุณผู้ประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นหนึ่งก้าวเสมอ 

ความหมายซินแส

ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้มีประสบการณ์ ในศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง จนมีลูกศิษย์แสดงความเคารพแก่ท่าน แต่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นชื่อเรียกคำนำหน้า เช่น ซินแสเอ เป็นต้น นั่นหมายความถึง ผู้มีบทบาทในการทำหน้าที่ดูฮวงจุ้ย ปรับความสมดุลของฟ้า ดิน ลม น้ำ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี 

ซินแส

ปัจจัยความสำเร็จของมนุษย์มีองค์ประกอบอยู่ 5 ประการ ได้แก่

1. ชะตามนุษย์ หมายถึง วันเดินปีเกิด เวลาตกฟาก ซึ่งติดตัวเรามาแต่เกิด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถือเป็นพลังงานที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต ทำได้เพียงแค่ปรับตัวเราให้สอดรับและเข้ากับสิ่งแวดล้อม

2. ชะตาฟ้า หมายถึง สภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล วัน เดือน ปี เกิดขึ้นตามสภาวะและความเป็นไปของโลก เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่เราเตรียมตัวตั้งรับมันได้

3. ชะตาดิน หมายถึง เรื่องของที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับชะตาฟ้าและชะตาคนได้ อย่างที่เรารู้จักและเรียกกันว่า “ฮวงจุ้ย” นั่นเอง

4. ธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ทอง เป็นองค์ประกอบของชะตามนุษย์และชะตาฟ้า

5. ปีนักษัตรต่าง ๆ เป็นตัวบ่งชี้ว่าเด็กคนนั้นคนนี้มีธาตุอะไร เพื่อจะได้นำมาปรับใช้และสร้างความเข้าใจกับที่อยู่อาศัยหรือฮวงจุ้ยได้อย่างสมดุลที่สุด

ซินแส

การทำนายแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ได้แก่

1. การทำนายดี ร้าย ของบุคคล บ้าน และสำนักงาน ร้านค้า ยังไม่ต้องตรวจดวงชะตา ก็สามารถพิจารณาเบื้องต้นได้ แม้จะไม่เคยไปบ้านหลังนั้นมาก่อน

2. การทำนายดี ร้าย ของบุคคลและสำนักงาน ร้านค้า ถึงโรคภัยไข้เจ็บ สภาวะคนในบ้านนั้น ๆ และการเงิน

3. การทำนายดี ร้าย ของบุคคลและสำนักงาน ร้านค้า ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ ความก้าวหน้าการงาน ความรัก โดยพิจารณาเบื้องต้นได้จากโหวงเฮ้ง

ซินแส

คุณสมบัติซินแสที่ดี

1. ครูผู้รู้ที่ให้ทั้งคำ “ทำนาย” และช่วย “แก้ไข” ปัญหาที่เรามี

2. ช่วยเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้อย่างง่าย ๆ

3. ทำให้บ้านมีพลังหยิน หยาง ฮวงจุ้ย ที่สมบูรณ์และสมดุล

4. ช่วยเสริมพลังให้กับคุณและผู้อยู่อาศัย

5. ต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับดวงจีน “โป๊ยยี่ซี้เถียว” เป็นอย่างดี

6. มีคุณธรรม  ข้อนี้สำคัญที่สุด

7. ดวงชะตาของคนบางคนไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  “ลิขิตฟ้า อาญาสวรรค์ยากจะฝืน”

You may also like

Leave a Comment