ตี่จู้เอี๊ยะคืออะไร? 

by saimu
0 comment
ตี่จู้เอี๊ยะ

ใครเป็นลูกหลานชาวจีนคงจะรู้จักกับ ตี่จู้เอี๊ยะ เป็นอย่างดี เพราะถือเป็นของสำคัญที่จำเป็นต้องมีไว้คู่บ้านของครอบครัวชาวจีน ชาวจีนมีความเชื่อมาแต่โบราณว่า บ้านเรือนจะอยู่เย็นเป็นสุข มีโชคลาภเงินทองและเจริญรุ่งเรืองได้นั้น จะต้องมีเทพต่าง ๆ คอยดูแลปกป้องคุ้มครอง ดังนั้นแต่ละบ้านจึงมีการตั้งตี่จู้เอี๊ยะไว้เพื่อกราบไหว้ ให้ท่านช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้ และในวันนี้ สายมู.com จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเรื่องราวเหล่านี้กัน ไปติดตามกันได้เลย

ตี่จู้เอี๊ยะคือ

“ตี่จู้เอี๊ยะ” คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแล ปกป้อง คุ้มครองบ้านและคนในบ้าน เป็นเทพเจ้าองค์ที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุด ซึ่งการตั้งศาลเจ้าจีนนี้ มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษคนจีนกลุ่มแรก ๆ ที่เข้ามาในไทย ชาวจีนในยุคนั้นต้องการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับเทพเจ้าที่คอยปกป้องคุ้มครองมนุษย์นั่นเอง

ตี่จู้เอี๊ยะ

ลักษณะและความหมายที่อยู่ภายในศาลตี่จู้เอี๊ยะ

1. คำว่า “ตี่จู้เอี๊ยะ” แปลว่า เทพเจ้าแห่งธาตุดิน

2. ป้ายหน้าศาลมี 2 แบบ ได้แก่

2.1 กิมเง็กป๋อตึ้ง แปลว่า เงินทองไหลมาเต็มฟ้า และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

2.2 จูป๋อตึ้ง แปลว่า สถานที่รวบรวมเงินทองมากมาย

3. อักษรเดี่ยว 2 ตัวที่อยู่ระหว่าง 3 แถวอักษร อ่านว่า ไทแทนฮวงและตงแทนตึ้ง หมายความว่า คนจีนที่มาปักหลักในประเทศไทย

4.อักษรจีนแถวกลางตัวใหญ่ ที่อ่านจากข้างบนลงข้างล่าง หมายความว่า สถานที่สถิตของเทพเจ้า และสถานที่สถิตของเจ้าที่

5. คำอวยพรทั้ง 2 ข้าง ทั้งซ้ายและขวา หมายความว่า

5.1 ด้านซ้าย ขอให้เงินทองไหลมาเทมาจากทั้ง 4 ทิศ

5.2 ด้านขวา ครบธาตุทั้ง 5 และโชคลาภเงินทองให้มาหา

6. เสาอักษรมงคล ได้แก่

6.1 ด้านซ้าย หมายความว่า เงินทองให้อยู่แต่ในที่

6.2 ด้านขวา หมายความว่า ลาภรวยไหลมาจากฟ้า

7. ฐานของศาล มีหลายแบบและมีความหมายแตกต่างกันดังนี้

7.1 ฐานมังกร หมายความว่า ความน่าเกรงขาม ช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายและช่วยควบคุมการปกครองคนในบ้าน

7.2 ฐานโหงวก้วย หมายความว่า ความอุดมสมบูรณ์มากมาย กินเท่าไรก็ไม่หมด

7.3 ฐานอักษรมงคล 5 ตัว หมายความว่า โชคลาภเงินทองและทรัพย์สมบัติจะไหลมาเทมา

8. สัตว์มงคลในศาล ได้แก่

8.1 หลังคามังกร ม่านมังกร เสามังกร และฐานมังกร

8.2 มุมหลังคาหงส์มงคลด้านหลัง

8.3 ประตูชัยปลาหลีฮื้อ

8.4 มุมหลังคาปลาหลีฮื้อ

8.5 รั้วกิเลนคู่ด้านหน้า

ตี่จู้เอี๊ยะ

หลักการตั้งศาล

1. ด้านหลัง ไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกับประตู บันได ห้องน้ำ ห้องครัว หรือเตาไฟ แนะนำให้พิงด้านหนึ่งโดยไม่มีการเคลื่อนย้าย

2. ด้านหน้า ต้องเป็นบริเวณพื้นที่โล่งและต้องมีแสงสว่างมากเพียงพอ เพื่อเอาไว้เปิดรับโชคลาภต่าง ๆ

3. ด้านบน ต้องไม่มีคานบ้านหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นวางอยู่เหนือ ไม่เช่นนั้นศาลจะถูกพลังเหล่านั้นกดทับจนพลังลดน้อยลง

4. ด้านใต้ ต้องเป็นพื้นธรรมดาไม่มีฐานรอง หากใครพอมีกำลังหาแผ่นเงิน แผ่นทอง หรือเพชรนิลจินดามาใส่ไว้ด้านใต้ได้ ก็จะยิ่งช่วยเสริมพลังให้เทพเจ้า 

การไหว้บูชาเทพเจ้า มี 2 ประเภท ได้แก่

1 .การไหว้ประจำวัน

เตรียมของไหว้ ได้แก่ น้ำชา 5 ถ้วย น้ำเปล่า 3 ถ้วย และกระดาษไหว้ 1 ชุด จากนั้นเริ่มจากจุดธูป 7 ดอก ไหว้เคารพเจ้าที่ในบ้านเป็นลำดับแรก ขอพร แล้วปักธูปลงกระถาง ต่อมานำกระดาษไปเผาในถังเผาบริเวณหน้าบ้าน และห้ามเขี่ยขี้เถ้าในถังเด็ดขาด ต้องปล่อยให้มอดไปเอง

2. การไหว้ตามวันพระจีน

เตรียมของไหว้ ได้แก่ น้ำชา 5 ถ้วย น้ำเปล่า 3 ถ้วย ขนมกูไช่สีแดง ส้ม 5 ลูก กระดาษไหว้ 1 ชุด จากนั้นเริ่มจากจุดธูป 7 ดอก แล้วไหว้เคารพเจ้าที่ในบ้านก่อน หลังจากปักธูปหน้าบ้านเสร็จให้รอสักพัก แล้วทำการลาของไหว้และกระดาษให้เรียบร้อย

You may also like

Leave a Comment