กราบไหว้ขอพร ครูบาศรีวิชัย ที่เชียงใหม่

by saimu
0 comment
ครูบาศรีวิชัย

ตำนานเล่าขานการสร้างเส้นทางขึ้นวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ วัดสำคัญแห่งเมืองเชียงใหม่ ทำให้ใคร ๆ ก็รู้จักครูบาศรีวิชัยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ถ้าใครเคยไปเที่ยวที่พระธาตุดอยสุเทพก็คงจะเคยเห็นตรงทางขึ้นไปว่า มีคนจำนวนมากกราบไว้สักการะขอพรกัน สิ่งที่ผู้คนกำลังกราบไหว้ขอพรอยู่นั่นคือ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่ตรงปากทางขึ้นดอยสุเทพ ก่อนถึงน้ำตกห้วยแก้ว เป็นที่เคารพศรัทธาของคนเชียงใหม่และคนโดยทั่วไป หากใครที่ยังไม่รู้จัก วันนี้ สายมู.com จะพาไปรู้จักถึงเชียงใหม่เลย ไปติดตามกันได้เลย

ครูบาศรีวิชัย

ประวัติครูบาศรีวิชัย เชียงใหม่

ครูบาศรีวิชัย เดิมชื่อ เฟือน บ้างก็ว่าอ้ายฟ้าร้อง เนื่องจากในขณะที่ท่านเกิดนั้น เกิดฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก ท่านเกิดในปีขาล เดือน 7  ขึ้น 11 ค่ำ ตรงกับวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2421 ที่หมู่บ้าน “บ้านปาง” ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ท่านเป็นบุตรของนายควาย นางอุสา ตอนท่านยังเป็นเด็กอยู่นั้น หมู่บ้านยังกันดารมาก มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ เมื่อท่านอายุ 17 ปี ได้มีพระรูปหนึ่งชื่อ ครูบาขัตติยะ ท่านเดินขากะเผลก ธุดงค์ผ่านมา ชาวบ้านจึงนิมนต์ท่านให้อยู่ประจำที่บ้านปาง และชาวบ้านก็ช่วยกันสร้างกุฏิให้ครูบาขัตติยะจำพรรษา

เมื่อท่านอายุ 18 ปี จึงได้บวชเป็นสามเณรที่วัดแห่งนี้ 3 ปีต่อมาสามเณรอายุย่างเข้า 21 ปี ได้เข้าอุปสมบทในอุโบสถวัดบ้านโฮ่งหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ได้รับฉายาในการอุปสมบทว่า สิริวิชโยภิกฺขุ มีนามบัญญัติว่า พระศรีวิชัย หลังจากที่บวชสำเร็จแล้วก็ได้เดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านปาง 1 พรรษา ก่อนจะไปศึกษากัมมัฏฐานและวิชาอาคมกับครูบาอุปละ จนกระทั่งพรรษาที่ 5 ก็ได้ย้ายวัดไปยังสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสม คือบริเวณเนินเขาซึ่งเป็นที่ตั้งวัดบ้านปางในปัจจุบัน

ครูบาศรีวิชัย

เรื่องเล่าครูบาศรีวิชัย เชียงใหม่

ท่านได้เริ่มชักชวนชาวบ้านสร้างถนนขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยเริ่มวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 แล้วเสร็จ พ.ศ.2478 ซึ่งมีเพียงจอบกับเสียมในการสร้างเส้นบนระยะทาง 10 กม. จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมาก และได้มีการก่อตั้งอนุสาวรีย์ ไว้ตรงทางขึ้นดอยสุเทพและดอยปุย เพื่อให้ผู้คนได้มากราบไหว้ขอพร นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพปรากฏไว้ในรูปแบบของประติมากรรมฝาผนัง สำหรับผู้ที่สนใจตักบาตรตอนเช้าในเชียงใหม่ ที่นี่มีพระภิกษุเดินเป็นสายนับร้อยรูปสามารถมาที่เชิงดอยสุเทพ บริเวณลานครูบาศรีวิชัย และจะมีพ่อค้าแม่ขายนำอาหารและน้ำ พร้อมทั้งพวงมาลัย ธูป เทียนในการกราบไหว้ขอพร มาจำหน่ายถึงที่เลยค่ะ

You may also like

Leave a Comment