“ท้าวหิรัญพนาสูร” อีกหนึ่งศรัทธารักษาโรค

by saimu
0 comment
ท้าวหิรัญพนาสูร

หากพูดถึงการไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของสุขภาพให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ “ศาลท้าวหิรัญพนาสูร” คงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หลาย ๆ คนรู้จักและเลือกที่จะไปขอพรในเรื่องสุขภาพ ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งในปัจจุบันได้รับความสนใจและถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก หลังจากมีการเชื่อมโยงเข้ากับความเชื่อเรื่องคำทำนายโรคระบาด 100 ปี ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย ที่กำลังเผชิญกับวิกฤติอยู่ในปัจจุบัน จนกระทั่งในขณะนี้สถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้น จึงทำให้เป็นที่นับถือและเป็นที่พึ่งทางใจเพื่อคลายทุกข์สำหรับปัญหาสุขภาพ อาการป่วยไข้ วันนี้ สายมู.com จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ ท้าวหิรัญพนาสูร ท่านจะเป็นใคร มาจากไหน ไปติดตามกันได้เลยค่ะ

ท้าวหิรัญพนาสูร

ย้อนรอยความเป็นมาของท้าวหิรัญพนาสูร

“ท้าวหิรัญพนาสูร” หรือที่หลายคนเรียกว่า ท้าวฮู หรือพระเจ้าฮู มีตำนานเล่าขานมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงนับถือเป็นเทพารักษ์ประจำพระองค์ ในปี ร.ศ. 126 ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้เสด็จประพาสเมืองลพบุรี คืนหนึ่งมีผู้ตามเสด็จท่านหนึ่งได้มีนิมิตฝันประหลาด เห็นชายหุ่นล่ำสันใหญ่โตมาหาบอกว่าชื่อ “หิรัญ” เป็นอสูรชาวป่ามาบอกว่า ต่อแต่นี้เขาจะคอยตามเสด็จพระองค์ไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใด เขาจะคอยดูแลและระวังภัยไม่ให้เกิดขึ้นกับพระองค์ท่านได้ 

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดฯ ให้ตั้งเครื่องสังเวยในป่าริมพลับพลานั้น และเมื่อทรงเสวย ก็จะแบ่งพระกระยาหารไปตั้งเป็นเครื่องเซ่นเสมอ ซึ่งปรากฏว่าการเสด็จประพาสในครั้งนั้นก็ปราศจากอันตรายใด ๆ ทั้งปวง ไม่มีผู้ใดป่วยไข้ได้เจ็บ จากเหตุดังกล่าว ทำให้การเสร็จประพาสในครั้งต่อ ๆ มา ข้าราชบริพารจึงได้ทำพิธีอัญเชิญเทพาสูร ที่ปรากฏในนิมิตตามเสด็จไปด้วยทุกครั้ง และมีผู้คนมากมายพบเห็นบุรุษในลักษณะที่ปรากฏให้เห็น รูปร่างสูงใหญ่ นั่งบ้าง ยืนบ้าง ตามขบวนเสด็จไปด้วย และเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วพระองค์ก็ยังทรงระลึกถึง “ท้าวหิรัญฮู” อยู่เสมอ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช่างหลวงมาหล่อรูปท้าวหิรัญฮูด้วยทองสัมฤทธิ์ จากนั้นก็ทรงให้ข้าราชบริพารจัดเครื่องเซ่นสังเวย และเชิญท้าวหิรัญฮูเข้าสถิตในรูปหล่อนั้น พระราชนามให้ว่า “ท้าวหิรัญพนาสูร” แต่งองค์ทรงเครื่องสวมชฎาแบบโบราณ มีไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศ

ท้าวหิรัญพนาสูร

เรื่องราวร่ำลือไปถึงข้าหลวงมณฑลเทศาภิบาลต่าง ๆ ทำให้ผู้คนเลื่อมใสและเคารพท้าวท่านกันแต่นั่นมา และโปรดให้หล่อรูปท่านท้าวประดิษฐานไว้ประจำพระราชวังพญาไท รูปท้าวหิรัญพนาสูร จึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนต่างเคารพกราบไหว้ให้ป้องกันภยันตราย ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และประสบความสำเร็จในกิจการงานต่าง ๆ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันรูปหล่อของท่านได้ประดิษฐานอยู่ที่ ศาลในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หรือพระราชวังพญาไทเดิม ซึ่งศาลตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหลังของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีประชาชนเดินทางไปกราบไหว้อย่างต่อเนื่อง

ท้าวหิรัญพนาสูร

You may also like

Leave a Comment