พระอุปคุต พุทธคุณโดดเด่นสวดขอโชคลาภ

by saimu
0 comment
พระอุปคุต

พระอุปคุต เป็นพระภิกษุองค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช และเป็นปฐมาจารย์แห่งนิกายสรวาสติวาท ซึ่งชื่อ “อุปคุต” มีความหมายว่า ผู้คุ้มครองรักษา ท่านเป็นองค์พระที่เป็นที่นิยมนับถือของชาวอินเดีย มอญ ชาวไทยวน และคนอีสาน สมัยก่อนพระมอญได้นำพระบัวเข็มมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในตอนที่พระองค์ผนวชอยู่ แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ยังทรงกล่าวถึงความเป็นมาในพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือนด้วย แล้วพระองค์นี้คือใคร ? ทำไมถึงโดดเด่นด้านโชคลาภ สายมู.com จะพาทุกคนไปหาคำตอบพร้อม ๆ กันค่ะ

พระอุปคุต

พระอุปคุตเป็นใคร ?

ตามประวัติกล่าวว่า ท่านเป็นบุตรของเศรษฐีในเมืองมถุรา ริมฝั่งแม่น้ำยมนา เกิดหลังพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้ว 200 ปี แต่เนื่องจากบิดาได้เคยสัญญาก่อนที่จะมีบุตรต่อพระสาณวารีว่า หากมีบุตรชายจะให้ออกบวช เมื่อได้ลูกชายนั่นคือพระอุปคุต พอถึงอายุก็ได้ออกบวช ท่านได้เดินตามรอยพระพุทธองค์ ตั้งใจบำเพ็ญธรรมจนได้ไปบำเพ็ญธรรมอยู่สะดือทะเล ในยุคสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พุทธศาสนาเสื่อมถอยลงเรื่อย ๆ มีกลุ่มโจรมากมายปลอมตัวเป็นพระสงฆ์หากินจากความเลื่อมใสของชาวบ้าน พระเจ้าอโศกมหาราชทรงตรัสว่า จะชำระล้างพระพุทธศาสนาให้สะอาดบริสุทธิ์ จึงทรงสร้างพระสถูป เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 84,000 องค์ มีงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อครั้งมีการทำสังคายนาพระไตรปิฎก เหล่าพระอริยะได้อัญเชิญองค์พระท่าน เพื่อไม่ให้มารมาทำลายพิธี เมื่อเสร็จพิธี เวลาล่วงเลยเพล พระอุปคุตกลับไปที่กุฎิใต้น้ำ แหงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อดูเวลา ด้วยอำนาจบารมีพระอาทิตย์ถอยหลังเวลากลับ เพื่อให้ท่านได้ฉันเพลทันเวลา จึงเป็นที่มาของพระอุปคุต เอียงคอจกบาตร หรือ คนไทยรู้จักกันในนาม พระจกบาตรนั่นเอง

พระอุปคุต

ความเชื่อพระอุปคุต

พระอุปคุตพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มาก หากใครได้ใส่บาตรกับท่านแล้ว บุคคลผู้นั้นจะมีเหลือกินเหลือใช้ ร่ำรวยเป็นเศรษฐี สุขภาพแข็งแรง รักยืนยาว มีแต่สิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นกับชีวิต นอกจากนี้ท่านยังมีพุทธคุณโดดเด่นด้านโชคลาภ และคุ้มกันภัยพิบัติอันตรายทั้งปวง

พระอุปคุต

วิธีการบูชาของไหว้ ใส่บาตร

1. ข้าวสุกหรือข้าวเหนียวใส่ชามพร้อมน้ำ 1 แก้ว ตั้งหน้าหิ้ง

2. ธูป 3 ดอก เทียน 1 คู่

3. ตั้งจิตให้มั่นกล่าวคาถาบูชาองค์พระ

4. การใส่บาตรบูชาพระในวันเพ็ญพุธ (เป็งปุ๊ด) นี้ ขอบารมีท่านได้โปรดประทานพร ให้ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล) จากนั้นต่อด้วยพรที่เราจะขอ แล้วแผ่เมตตาให้เทวดาประตัว เจ้ากรรมนายเวร

5. ลาของที่ถวาย นำไปไว้ที่ทางสามแพร่ง เพื่อแบ่งปันให้กับสัมภเวสี

You may also like

Leave a Comment