อย่าลืม ! กราบไหว้ผีบ้านผีเรือน กุ๊กกุ๊กกู๋

by saimu
0 comment
ผีบ้านผีเรือน

ความเชื่อเรื่องผีบ้านผีเรือน เป็นความเชื่อที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพราะในสังคมไทยเรานั้น มีลักษณะการอยู่อาศัยรวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ จึงมีความผูกพันกันเป็นอย่างมาก ผีประเภทนี้อาจจะเป็นวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ที่คอยเฝ้าคุ้มครองลูกหลาน ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าของบ้านให้ความเคารพนับถือ ในช่วงก่อนวันตรุษ วันสารท วันเกิดของบรรพบุรุษ วันเอาข้าวขึ้นยุ้งฉาง วันรับขวัญ และวันขึ้นปีใหม่ จะมีการทำความสะอาดบ้านเรือนครั้งใหญ่ เนื่องจากเป็นช่วงที่เตรียมทำการไหว้ในช่วงวันตรุษ วันสารท วันเกิดของบรรพบุรุษ วันเอาข้าวขึ้นยุ้งฉาง วันรับขวัญ และปีใหม่ทุก ๆ ปี เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ผีชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไร วันนี้ สายมู.com จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกัน

ลักษณะของผีบ้านผีเรือน

ผีประเภทนี้จะมีลักษณะต่างจากผีทั่วไปคือ เป็นภพภูมิที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด มักถูกเรียกว่าภูมิเทวดา เทวดาภาคมนุษย์ ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้าน หรือติดตัวเรามาตั้งแต่เก่าก่อน อาจจะเป็นบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วที่คอยติดตามปกป้องรักษาเรา ส่วนใหญ่จะอยู่ในบ้านเรือน จึงถูกเรียกว่าผีบ้านผีเรือน เมื่อถึงเทศกาลในช่วงก่อนวันตรุษ วันสารท วันเกิดของบรรพบุรุษ วันเอาข้าวขึ้นยุ้งฉาง วันรับขวัญ และวันขึ้นปีใหม่ หรือการนำพาใครมาอยู่ ก็จะต้องมีการจุดธูปบอกกล่าว มิฉะนั้นท่านจะไม่ให้เข้าบ้าน หรืออาจจะไปก่อความวุ่นวายเช่น แกล้งเด็กให้ร้องไห้ เจ็บป่วยบ่อย สามี ภรรยาตีกัน เจ้าบ้านที่มีความเชื่อจะทำการเซ่นไหว้ ผีประเภทนี้มีลักษณะรูปร่างเหมือนคนปกติ ใส่ชุดไทย บ้างก็ว่า ผีบ้านคือผีประจำหมู่บ้าน ส่วนผีเรือนก็คือผีประจำเหย้าเรือน และเรียกรวมกันว่าผีบ้านผีเรือน 

ผีบ้านผีเรือน

การเตรียมของเซ่นผีบ้านผีเรือน

1.เลือกวันทำพิธี ฤกษ์มงคล และฤกษ์สะดวกเจ้าบ้าน

2. อาหารคาวหวาน บางบ้านก็เป็นอาหารที่บรรพบุรุษชอบ บางบ้านก็หัวหมู เป็ด ไก่ หมากพลู เหล้า บุหรี่ น้ำอัดลม น้ำเปล่า ขนมหวานต่าง ๆ  

3. พวงมาลัย

4. ธูป และ เทียน

ผีบ้านผีเรือน

การไหว้

นำของเซ่นไหว้ มาวางหน้าหิ้งบรรพบุรุษ จุดธูป 1 ดอก เทียน 1 คู่ จากนั้นกล่าวว่า ลูกหลานเอาของเซ่นไหว้ มีอะไรบ้าง ก็บอกกล่าวไปให้หมด ตามด้วยชื่อบรรพบุรุษหรือเรียกผีบ้านผีเรือนก็ได้ เชิญมารับประทานและขอให้คุ้มครอง ตามด้วยชื่อคนในบ้านทั้งหมด เริ่มจากชื่อเจ้าบ้าน ขอพรให้สมปรารถนาในเรื่องใดก็ว่าไป คุ้มครองบ้าน ผู้อยู่อาศัยให้แคล้วคลาดปลอดภัย หรือให้อยู่ดีกินดี ร่ำรวย 

หากขอขมากล่าวดังนี้ หากข้าพเจ้า ชื่อของตนเอง ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินผีบ้านผีเรือน จะด้วยกายวาจาใจ ทั้งที่ตั้งใจก็ดี มิได้ตั้งใจก็ดี รู้ก็ดีมิรู้ก็ดี จำได้ก็ดี จำมิได้ก็ดี ข้าพเจ้ากราบขอขมาลาโทษขออโหสิกรรมด้วยเครื่องเซ่นไหว้ทั้งหลายเหล่านี้ หากยังไม่เป็นที่พอใจขอให้ท่านมาบอกกล่าวให้ข้าพเจ้ารู้ด้วยเถิด จะมาในฝันก็ดีหรือดลใจก็ดี ขอเชิญให้ท่านอยู่ด้วยกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขในบ้านเรือนหลังนี้ จงช่วยปกปักรักษาคุ้มครอง หากท่านพอใจแล้วขอท่านจงช่วยอุปถัมภ์ข้าพเจ้าและครอบครัวด้วย เป็นอันเสร็จพิธี

You may also like

Leave a Comment