พิธีลอยอังคาร การส่งผู้ล่วงลับครั้งสุดท้ายไปสู่ภพภูมิที่ดี 

by saimu
0 comment
ลอยอังคาร

พิธีลอยอังคาร เป็นความเชื่อของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธโดยเฉพาะในประเทศไทย เมื่อมีผู้เสียชีวิตเราก็จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ให้พระสวดกี่คืนก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน หลังจากนั้นเราก็จะต้องนำร่างผู้เสียชีวิตไปทำการฌาปนกิจ เมื่อทำการฌาปนกิจเสร็จสิ้นแล้วจะยังคงเหลือชิ้นส่วนที่เผาไหม้ไม่หมด ซึ่งถูก เรียกว่า “อังคาร” หลังจากนั้นเราก็จะนำเอาชิ้นส่วนที่หลงเหลืออยู่นั้น ไปลอยลงในแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ ทะเล หรืออ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนก็ตาม วันนี้ สายมู.com จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับพิธีดังกล่าวให้มากขึ้นกัน ไปติดตามกันได้เลย

ขั้นตอนการปฏิบัติในการทำพิธีลอยอังคาร 

ลอยอังคาร
  1. การบูชาแม่ย่านางของเรือ พิธีลอยอังคารนั้นจะต้องทำกลางแหล่งน้ำอย่างเช่น แม่น้ำ ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน หรือในทะเล ซึ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะต้องขึ้นเรือหรือแพ ไปบริเวณตรงกลางเพื่อนำเอาอัฐิไปลอยลงแม่น้ำ ส่งผู้ล่วงลับอันเป็นที่รักเป็นครั้งสุดท้ายไปสู่ภพภูมิที่ดี เราจึงต้องทำพิธีกรรมบูชาแม่ย่านางเรือเสียก่อน ให้พิธีกรและญาติที่มีอาวุโสลงเรือไปก่อน จากนั้นนำเอาธูปเทียนและดอกไม้สดวางไว้บนพานเพื่อบูชาแม่ย่านางบริเวณหัวเรือ กล่าวคำบูชาและขออนุญาตหลังจากนั้นจึงจะออกเรือไปยังจุดที่ต้องการ 
  2. ไหว้อังคาร หลังจากที่มาถึงบริเวณที่เราจะทำพิธีกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรือจะหยุดอยู่กับที่ หลังจากนั้นผู้ดำเนินพิธีจะทำการเปิดภาชนะใส่อังคาร เพื่อจัดเตรียมเครื่องไหว้ให้กับผู้เป็นประธานในพิธีหรือญาติอาวุโส ให้ทำการจุดธูปเทียนไหว้อัฐิเป็นครั้งสุดท้าย โรยดอกมะลิ สรงน้ำอบไทย โรยกลีบกุหลาบ และดอกไม้อื่นตามที่เตรียมมา จากนั้นห่อภาชนะบรรจุอัฐิด้วยผ้าขาวรวบด้วยสายสินแล้วสอดพวงมาลัยเข้าไปข้างใน นำเอาดอกกุหลาบแจกให้กับญาติที่มาร่วมพิธีจำนวนคนละ 1 ดอก
  3. บูชาท้าวสีทันดรและเจ้าแม่นที หลังจากที่จัดการไหว้อังคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วพิธีกรรมต่อไปคือ การจัดเครื่องบูชาให้กับท้าวสีสันดอนและเจ้าแม่นที โดยจะมีการจุดธูป 7 ดอก เทียน 1 เล่ม เตรียมกระทงดอกไม้ 7 สี กล่าวคำบูชาเพื่อฝากอังคารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
  4. เริ่มพิธีกรรม หลังจากไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกคนจะยืนไว้อาลัยเป็นเวลาประมาณ 1 นาที จากนั้นประธานในพิธีจะทำการโยนเหรียญลงไปในแหล่งน้ำเพื่อซื้อที่ นำเอากระทงดอกไม้ลอยลงไป นำเอาภาชนะบรรจุอัฐิที่ห่อผ้าขาววางลงบนผิวน้ำ หลังจากนั้นให้ทำการวางทั้งกลีบกุหลาบและธูปเทียนลงไป เมื่อทุกอย่างจมลงไปในน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรือจะทำการแล่นบนซ้าย 3 รอบ เป็นอันจบพิธีกรรม

ความเป็นมาเกี่ยวกับพิธีลอยอังคารในประเทศไทย 

ลอยอังคาร

พิธีลอยอังคารในประเทศไทยนั้น เชื่อว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย เนื่องจากในอินเดียนั้นผู้คนมีความเชื่อว่า แม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์และสามารถชำระบาปได้ ผู้คนจึงนิยมนำเอาศพไปทิ้งในแม่น้ำคงคา ตามความเชื่อที่ว่าหากไม่ได้สัมผัสกับแม่น้ำคงคาก็จะไม่ได้ไปขึ้นสวรรค์ ในประเทศไทยจึงมีการนำเอาอัฐิไปปล่อยในแหล่งน้ำ เป็นพิธีกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อของอินเดียนั่นเอง เนื่องจากน้ำเป็นตัวแทนแห่งความสงบและความร่มเย็น จึงเชื่อว่าจะเป็นการส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ที่สงบและร่มเย็นเหมือนกับสายน้ำ

You may also like

Leave a Comment