เจ้าที่เจ้าทางใช่ผีหรือวิญญาณหรือเปล่า ?

by saimu
0 comment
เจ้าที่เจ้าทาง

เรื่องลี้ลับและสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โดยเฉพาะเรื่องเจ้าที่เจ้าทางที่มีอยู่ในทุกบ้านและทุก ๆ สถานที่ เป็นความเชื่อที่ถูกส่งต่อกันมาช้านาน คือดวงวิญญาณที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ก่อนที่เราจะย้ายเข้าไปอยู่ หรืออาจจะเป็นเจ้าที่วิญญาณเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในที่นั้น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ตามข้างทาง บ้านเรือน ป่าเขา และศาลต่าง ๆ เพื่อเป็นความเคารพ การไหว้เจ้าที่เจ้าทางในพื้นที่บริเวณนั้นก็จะช่วยให้ทุกอย่างออกมาราบรื่น ไม่มีปัญหาหรือความขัดข้องอันใดตามมาในภายหลัง และในวันนี้ก็พลาดไม่ได้ที่ สายมู.com จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเรื่องราวเหล่านี้กัน ไปติดตามกันได้เลย

เจ้าที่เจ้าทาง

เจ้าที่เจ้าทาง คืออะไร ?

เจ้าที่เจ้าทาง คือดวงวิญญาณของผู้ที่มีความผูกพันหรือไม่สามารถไปจากบริเวณนั้น ๆ หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้ จึงวนเวียนอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในอาณาเขตบ้าน ป่าเขา ตามสถานที่ต่าง ๆ 

เจ้าที่เจ้าทาง

เจ้าที่ มีกี่ประเภท?

1. เจ้าที่ประจำบ้าน หมายถึง เจ้าที่ที่อยู่คุ้มครองแต่เฉพาะบ้านเรือนเท่านั้น มีทั้งผีบ้านผีเรือนและพระภูมิเจ้าที่ 

2. เจ้าที่ประจำสถานที่ต่าง ๆ หมายถึง เจ้าที่ที่อยู่คุ้มครองสถานที่ซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัย มักมีพื้นที่การดูแลความรับผิดชอบกว้างขวาง เช่น เจ้าที่ประจำป่าเขา เจ้าที่ประจำตำบล เจ้าที่ประจำเมือง และเจ้าที่ประจำสุสาน

3. เจ้าที่ที่สวรรค์ส่งมา หมายถึง เจ้าที่ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลสถานที่ต่าง ๆ หากดูแลดีไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็จะได้สะสมบารมีที่สูงขึ้น จะได้เลื่อนขั้นสูงขึ้นไปอีก

4. เจ้าที่ประจำศาลเจ้าต่าง ๆ หมายถึง เจ้าที่ที่อยู่ประจำศาลต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่สถิตของเทพชั้นสูงหรือเซียนทั้งหลาย ทำให้เป็นเจ้าที่ที่ต้องอยู่ในกฎในระเบียบอย่างมาก มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ คอยอำนวยความสะดวกแก่เทพชั้นสูง ที่ลงมาให้ความช่วยเหลือมนุษย์ คอยรายงานความเคลื่อนไหวและทุกข์ภัยของมนุษย์ให้เทพชั้นสูงได้รับรู้ และยังมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยทั่ว ๆ ไปของศาลเจ้าอีกด้วย

5. เจ้าที่ที่ไม่ได้มาจากสวรรค์ หมายถึง เจ้าที่ที่ไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของใคร พวกนี้จะหาที่อยู่เองตามความสามารถและโอกาสอำนวย เช่น มาอาศัยโดยเจ้าของบ้านไม่ได้อนุญาต หากบ้านนั้น ๆ ไม่มีเจ้าที่เดิมอยู่ก่อนจะเนียนเข้ามาอาศัย ในการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ หากจ้างคนที่ตั้งศาลไม่เป็นหรือโดนพวกหมอผีหลอก ก็จะได้พวกสัมภเวสีมาอยู่แทน เป็นวิญญาณที่ดี ก็ยังดีที่ท่านจะคอยช่วยเหลือ เหมือนเป็นยาม แต่ถ้าหากวิญญาณที่เข้ามาอยู่นั้น เป็นพวกที่ไม่ดี ก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของบ้าน และผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น ให้ได้รับแต่ความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา

เจ้าที่เจ้าทาง

การไหว้เจ้าที่มี 5 แบบ ได้แก่

1. ไหว้เจ้าที่กับศาลพระภูมิ

2. ไหว้ตี่จู้เอี้ยะ

3. ไหว้เจ้าที่กลางแจ้ง

4. ไหว้เจ้าที่ก่อนสร้างบ้าน

5. ไหว้เจ้าที่ให้ร่ำรวย

การทำสิ่งที่ช่วยให้สบายใจอย่าง “การไหว้เจ้าที่” จะสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และครอบครัวให้มีชีวิตร่มเย็นเป็นสุข เมื่อจิตสบายกายก็มีกำลังในการทำสิ่งต่าง ๆ ต่อไปด้วยนั่นเองค่ะ

You may also like

Leave a Comment