เทพเจ้ากวนอู มีกี่ปาง? แต่ละปาง สื่อความหมายอย่างไร?

by saimu
0 comment
เทพเจ้ากวนอู

เป็นที่ทราบกันดีว่า คนจีนมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าอยู่มากมาย ซึ่งในส่วนของเทพเจ้ากวนอูนั้น เป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี และความกล้าหาญ การเคารพสักการะ “เทพเจ้ากวนอู” นั้น เป็นประเพณีที่นิยมทำกันมานานหลายพันปีแล้ว ซึ่งคติความเชื่อก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ไม่ได้มีข้อกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดตายตัว เรามักจะเห็นรูปเคารพของ “เทพเจ้ากวนอู” สะท้อนผ่านศิลปะมากมายหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมหรือประติมากรรม รูปร่างใหญ่โต ท่าทางน่าเกรงขาม ซึ่งส่วนใหญ่จะปรากฏในบุคลิกของแม่ทัพ วันนี้ สายมู.com มีเกร็ดความรู้เล็กน้อยหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนได้อ่านกันว่า แต่ละปางเทพเจ้ากวนอูที่คนนิยมกราบไหว้บูชานั้น มีความหมายที่แตกต่างกันไปอย่างไร

เทพเจ้ากวนอู มีกี่ปาง?

เทพเจ้ากวนอู

1. ปางห้ามศึก

สายตาทั้งสองจ้องเขม็งเพ่งมองไปเบื้องหน้า มือขวาถือง้าวมังกรเขียว มือซ้ายสาวหนวดเคราในท่วงท่าสุขุม ดูองอาจสง่างาม สำหรับบูชาตามอาคาร บ้านเรือน บริษัท ควรวางในตัวตึกหันหน้าออกด้านนอก เพราะบารมีของท่านจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้าย

2. ปางสั่งการ

ยืนตรง มือหนึ่งถือง้าวมังกรเขียว อีกมือหนึ่งชี้สองนิ้วในลักษณะกำลังบัญชาการศึก ใบหน้าเคร่งขรึม เหมาะกับนักบริหาร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าของธุรกิจ ไว้เสริมบารมี หนุนนำกิจการให้ก้าวหน้ามั่นคง และข่มบริวารให้เคารพ น่าเกรงขาม อยู่ในโอวาท

3. ปางขี่ม้าธรรมดา

ม้าจะมีลักษณะ ยืนอยู่กับที่ ยืนนิ่ง หรือก้าวขาเล็กน้อย ปางนี้มีไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อม และข่มศัตรูทั้งหลายมิให้คิดร้าย

4. ปางขี่ม้าพยศ

ม้าขณะกำลังวิ่ง กระโจนไปข้างหน้า หรือยกขาหน้าขึ้น ส่วนท่านกวนอูก็ถือง้าวอยู่ในท่าพร้อมรบ ปางนี้แสดงออกถึงการต่อสู้ การเอาชนะคู่แข่งขันในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจ การค้า กีฬา

5. ปางนั่งอ่านตำรายามราตรีลูบเครา

สีหน้าเคร่งขรึม มือหนึ่งถือตำรา อีกมือหนึ่งลูบเครา แสดงให้เห็นถึงการมีสมาธิ ปางนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้สติปัญญาในอาชีพการงาน ต้องการประสบความสำเร็จ

6. ปางนั่งอ่านตำรายามราตรีมีง้าวตั้ง

ลักษณะคล้ายกันกับปางอ่านตำราลูบเครา แตกต่างกับเพียงว่ามีง้าวมังกรเขียวตั้งอยู่ข้างกาย การบูชาปางนี้จะได้ผลดังเช่นปางอ่านตำราลูบหนวด ท่าทางน่าเกรงขาม ศัตรูยำเกรง

7. ปางนั่งอ่านตำรายามราตรีพร้อมบริวารด้านหลัง

ลักษณะเหมือนปางอ่านตำรา แตกต่างกันตรงที่มีบริวารคือบุตร กวนเป๋ง และทหารติดตาม จิวฉอง ยืนอยู่ด้านหลัง ปางนี้มีคุณเช่นเดิม แต่จะมีโชคด้านบริวาร และความน่าเกรงขาม

เทพเจ้ากวนอู

8. ปางนั่งอ่านตำรายามราตรีถือง้าว

มือหนึ่งถือตำรา อีกมือหนึ่งถือง้าวมังกรเขียวหรือมีดดาบ เตรียมพร้อมกระทำการใด ๆ ด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท

9. ปางนั่งบนบัลลังก์มังกร

นั่งเคร่งขรึม สายตาจ้องมองไปข้างหน้า ด้วยสีหน้าจริงจัง เหมาะกับผู้ประกอบอาชีพทุกประเภท แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุด

10. ปางนั่งบนบัลลังก์มีง้าวตั้ง

นั่งเคร่งขรึม อย่างสง่าผ่าเผย สายตาจ้องมองไปข้างหน้า มีง้าวตั้งอยู่ด้านข้างหรือด้านหลัง มีความสงบสุข ร่มเย็น ราบรื่น และน่าเกรงขาม

เทพเจ้ากวนอู

11. ปางประทานทรัพย์

เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทอง ในมือจะถือเงินจีนโบราณ ป้ายอวยพร คฑายู้อี่ หรือง้าวมังกรเขียว บางครั้งอาจประทับนั่งบนหลังเสือ ที่อยู่บนกองเงินกองทอง รูปเคารพปางนี้แสดงถึงมงคลแบบโชคสองชั้น

You may also like

Leave a Comment