สุดยอดพระเกจิอาจารย์ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ หรือ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

by saimu
0 comment
หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน หลังการมรณภาพ สังขารร่างกายของท่านมิได้เน่าเปื่อยอย่างศพของคนทั่วไป และได้มีการเก็บรักษาไว้ที่วัดท่าซุงจนถึงปัจจุบันนี้ กล่าวกันว่า คนที่ต้องการเป็นศิษย์ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำไม่ต้องขออนุญาต ถึงไม่เคยเห็นหน้าตากันเลยสักครั้งก็รับเป็นศิษย์ได้ เพียงปฏิบัติตนตามที่หลวงพ่อฤๅษีลิงดำได้บอกกล่าวเอาไว้ วันนี้ สายมู.com จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหลวงพ่อ ท่านจะมีความน่าเลื่อมใสศรัทธาอย่างไร ไปติดตามกันได้เลย

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

ประวัติหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ หรือ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เกิดเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2460 เดิมชื่อสังเวียน เป็นบุตรคนที่ 3 ของนายควง นางสมบุญ สังข์สุวรรณ เกิดที่ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาล จนจบชั้นประถมปีที่ 4 เมื่ออายุ 15 ปี เข้ามาอยู่กับยายที่จังหวัดธนบุรี สมัยก่อนได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณ ครบอายุ 19 ปี เข้าเป็นเภสัชกรทหารเรือ สังกัดกรมการแพทย์ทหารเรือ 

อุปสมบท เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2480 ณ วัดบางนมโค อายุ 21 ปี สอบได้นักธรรมตรี อายุ 22 ปี สอบได้นักธรรมโท อายุ 23 ปี สอบได้นักธรรมเอก ระหว่างปี พ.ศ. 2480-2481 ได้ศึกษาพระกรรมฐาน จากครูบาอาจารย์หลายท่าน 

พ.ศ. 2481 เข้ามาจำพรรษาที่วัดช่างเหล็ก เพื่อเรียนบาลี ต่อมาสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค จากนั้นย้ายมาวัดอนงคาราม จึงได้เป็นรองเจ้าคณะ 4 และได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่อีกหลายวัด 

พ.ศ. 2511 ย้ายมาอยู่วัดท่าซุง บูรณะซ่อมสร้างและขยายวัดท่าซุง 

พ.ศ. 2527 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสุธรรมยานเถร

พ.ศ. 2532 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชพรหมยาน ไพศาลภาวนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2535 อายุ 76 ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน อาพาธด้วยโรคปอดบวมอย่างแรง และติดเชื้อในกระแสโลหิต และมรณภาพที่โรงพยาบาลศิริราช ปัจจุบันสังขารของหลวงพ่อได้บรรจุไว้ในโลงแก้วบนบุษบกทองคำที่ประดับด้วยอัญมณีอันวิจิตรงดงาม ณ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

หลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ กับการทำหน้าที่ของพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา

1. ชาติ

ได้สร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน จัดตั้งธนาคารข้าว เยี่ยมเยียนทหารและตำรวจตระเวนชายแดนตามหน่วยต่าง ๆ เพื่อปลุกปลอบขวัญและกำลังใจ

2. พระพุทธศาสนา

สั่งสอนพุทธบริษัท ศิษยานุศิษย์ ให้มุ่งพระนิพพานเป็นหลัก กรรมฐาน 10 ทัศ และมหาสติปัฏฐานสูตร ได้พิมพ์หนังสือคำสอนกว่า 15 เรื่อง และบันทึกเทปคำสอนกว่า 1,000 เรื่อง

3. วัตถุ

สร้างพระพุทธรูปและถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนามากกว่า 30 วัด ได้สร้างพระไตรปิฎก หนังสือมูลกัจจายน์ และถวายผ้าไตรแก่วัดต่าๆ ปีละไม่ต่ำกว่า 200 ไตร

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

You may also like

Leave a Comment