เรื่องควรรู้ก่อนไปสักการะ วัดแขก (สีลม) วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

by saimu
0 comment
วัดแขก

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขก (สีลม) จะโดดเด่นในการขอพรเรื่องความรัก ใครที่เคยเดินทางไปคงจะทราบกันดีว่า ภายในวัดแห่งนี้นั้น มีองค์เทพของศาสนาฮินดูให้เราได้สักการะบูชามากมาย ซึ่งแต่ละองค์นั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์ และโดดเด่นในการขอพรที่แตกต่างกัน เช่น เรื่องของการงาน การเงิน สุขภาพ และโชคลาภเงินทอง ใครที่เป็นสายมู ก่อนจะเดินทางไปไหว้พระที่วัดแขก มีเรื่องควรรู้ก่อนไปสักการะ จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง เมื่อจะไปไหว้พระวัดพระศรีมหาอุมาเทวี วันนี้เรามีข้อมูลมาให้ทุกคนแล้ว ไปติดตามกันได้เลย

วัดแขก

ประวัติวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขกสีลม วัดในศาสนาฮินดูที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บูชาพระอุมาเทวี ชายาของพระศิวะ วัดแห่งนี้คาดว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย ร.5 สถาปัตยกรรมของวัดเป็นศิลปะโบราณของอินเดียตอนใต้ผสมผสานกัน ระหว่างสมัยโชละและปาลวะ ภายในมีองค์พระแม่ศรีมหามารีอัมมันประดิษฐานอยู่ เป็นเทพ ประธานอยู่กลางโบสถ์แวดล้อมด้วยพระพิฆเนศ พระขันธ์กุมาร พระศิวะ พระกฤษณะ พระวิษณุ พระแม่ลักษมี และพระแม่กาลี มีเทวาลัยขนาดเล็กบริเวณกลางลานเทวสถาน ภายในเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ ในช่วงวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 11 รวม 9 วัน 9 คืนนั้น เป็นช่วงเวลาของเทศกาลดูเซร่า หรือ นวราตรี ของชาวฮินดู ซึ่งเป็นงานแห่พระแม่อุมา และเชื่อกันว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่พระแม่ และขบวนเทพจะเสด็จมายังโลก

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

1. พระแม่อุมาเทวี องค์ประธานของวัดแขก โดดเด่นมากในเรื่องขอพรให้ความรักในสมหวัง ของที่ควรนำไปไหว้ คือดอกไม้สีแดง หรือสีเหลือง ขนมโมทกะ ขนมลาดู มะม่วงสุก หรือผลไม้อื่น ๆ

2. พระพิฆเนศ องค์เทพที่คนทั่วไปให้การนับถือกันอย่างมาก โดดเด่นในเรื่องของการขอพร ความสำเร็จต่าง ๆ ของที่ควรนำไปไหว้คือ นม ขนมโมทกะ ขนมลาดู ผลไม้ 9 ชนิด หรือ 9 ผล

3. พระพรหม มีพระพักตร์ทั้งหมด 4 พระพักตร์ พระพักตร์แต่ละด้านก็จะให้พรไม่เหมือนกัน ควรไหว้ให้ครบทั้งสี่ด้าน ของที่ควรนำไปไหว้คือ ดอกมะลิ ดอกดาวเรือง ดอกบัว ขนมหวานรสอ่อนไม่ผสมสี และผลไม้ทุกชนิด

4. พระแม่ลักษมี องค์เทพแห่งความงาม ที่โดดเด่นในการขอพรเรื่องความรัก รวมถึงทางด้านค้าขาย ของที่ควรนำไปไหว้คือ นม น้ำผึ้ง น้ำอ้อย กล้วย และมะพร้าว ขนมที่ไม่มีส่วนผสมของไข่ ดอกบัว ดอกดาวเรือง

5. พระแม่กาลี องค์เทพที่ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดี สิ่งชั่วร้าย ของที่ควรนำไปไหว้ ควรเป็นสีแดงทั้งหมด เช่น น้ำแดง ขนมที่มีสีแดง ผลไม้สีแดง

6. พระขันธกุมาร องค์เทพที่ช่วยคุ้มครอง ของที่ควรนำไปไหว้ คือ ดอกไม้ที่มีสีแดง สีเหลือง หรือ สีขาว และผลไม้ต่าง ๆ

วัดแขก

เรื่องควรรู้ก่อนไปสักการะ วัดแขก

1. ห้ามนำของคาว เข้าบริเวณโบสถ์ ในที่นี้ หมายถึง เนื้อสัตว์ทุกชนิด

2. ผู้หญิงมีประจำเดือนห้ามเข้าบริเวณโบสถ์

3. ขอให้มีจิตศรัทธาจริง ๆ ไม่ฝืนไม่ลบหลู่ล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นี้

4. สิ่งสำคัญคือ ควรแต่งกายสุภาพ

5. การเจิมหน้าผาก แปลว่า เราได้รับพรจากทุกพระองค์แล้ว

You may also like

Leave a Comment