ทะลุมิติสู่กรุงเก่า ด้วยประตูแห่งกาลเวลา

by saimu
0 comment
ประตูแห่งกาลเวลา

วัดพระงาม คลองสระบัว ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดร้างที่มีจุดเด่น คือ “ประตูแห่งกาลเวลา” ในช่วงเวลาเย็นพระอาทิตย์จะสาดแสงส่องมายังประตูแห่งกาลเวลาราวกับว่า วนิดากำลังข้ามภพไปอีกชาติ รอบ ๆ ประตูถูกต้นโพธิ์นานกว่า 100 ปี สมัยก่อนเคยถูกน้ำท่วมสูงจนถึงอกทำให้พระสงฆ์ต้องพายเรือออกบิณฑบาต เป็นภาพที่จะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักหากไม่เกิดน้ำท่วม วันนี้ สายมู.com จะพาทุกคนทะลุมิติสู่กรุงเก่าด้วยประตูแห่งกาลเวลาไปด้วยกันค่ะ

ประตูแห่งกาลเวลา

Unseen Thailand “ประตูแห่งกาลเวลา”

วัดพระงาม คลองสระบัว เป็นวัดร้างที่สวยงามมาก และยังมีซุ้มประตูโบราณ ที่ถูกล้อมด้วยต้นโพธิ์นานกว่า 100 ปี ดั่งต้องมนต์ขลัง จนที่นี่ถูกขนานนานว่า ประตูแห่งกาลเวลา นั่นเองค่ะ หากมองผ่านช่องประตูจะเห็นเจดีย์เก่าอยู่ในกรอบของประตูพอดี ความสวยงามของประตูแห่งกาลเวลานี้จะอยู่ในช่วงเวลาตอนเย็นตั้งแต่ 17.00-18.30 น. ในช่วงที่พระอาทิตย์เริ่มส่องมายังประตูต้นโพธิ์ อีกเวลาหนึ่งคือตอนเช้า 06.00 น. เป็นช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์จะส่องผ่านซุ้มประตูเข้ามาภายในพระอุโบสถ ไปจนถึงเจดีย์แปดเหลี่ยม ถือว่าเป็น Unseen Thailand เลยค่ะ แนะนำให้ไปในช่วงเดือนพฤศจิกายน จะเป็นช่วงเวลาที่แสงตกลงมาตรงกลางประตูพอดี ด้วยอากาศที่ค่อย ๆ เริ่มเย็น ลมดี ๆ ให้ความรู้สึกเป็นวนิดาที่กำลังข้ามภพเลยค่ะ

ประตูแห่งกาลเวลา

วัดพระงาม คลองสระบัว

วัดพระงาม แต่เดิมมีชื่อว่า วัดชะราม ไม่มีหลักฐานความเป็นมาในเอกสารทางประวัติศาสตร์ค่ะ แต่จากการศึกษาทางโบราณคดีสันนิษฐานว่า สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น และถูกทิ้งร้างหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2310 ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ทางด้านทิศเหนือ ตัววัดหันไปทางทิศตะวันออก การขุดคูน้ำรอบวัดได้รับอิทธิพลจากขอม ผ่านทางศิลปะลพบุรี 

ประตูแห่งกาลเวลา

เมื่อเดินเข้ามาภายในบริเวณวัดจะเป็นลานกว้าง มีทางเดินไปยังเจดีย์แปดเหลี่ยมเป็นประธานของวัด อยู่ตรงกลาง ลักษณะของเจดีย์คล้ายดัดแปลงมาจากวิหาร เพราะฐานชั้นล่างสุดของเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยม ส่วนโบสถ์ถูกยกพื้นและมีฐานรอบเสา น่าจะสร้างครอบทับโบสถ์เดิม หลังจากที่กรมศิลปากรเข้ามาทำการขุดค้นได้พบเศษซากของโบสถ์เดิม มีกำแพงแก้ว ตามแบบการสร้างวัดโบราณ และยังมีเสมา ฐานอิฐภายในวัด สำหรับฐานที่ล้อมรอบโบสถ์และอยู่ใกล้โบสถ์มากที่สุดคือฐานใบเสมา แม้ชำรุดทรุดโทรมแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นเสมาหินชนวนเรียบ ปิดทองคำเปลว มีความหนาและไม่สูงมาก จึงเป็นไปได้ว่าเสมาดังกล่าวสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดมีร่องรอยการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง บรรยากาศภายในวัดพระงามก็จะค่อนข้างสงบ สามารถเข้าไปกราบไหว้และทำบุญ ทำนุบำรุงพื้นที่วัดตามกำลังศรัทธา และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้กันอยู่เรื่อย ๆ เลยค่ะ 

ประตูแห่งกาลเวลา

การเดินทางมาวัดพระงาม คลองสระบัว

การเดินทางมายังวัดพระงาม หากให้ตั้งโดยใช้ google mapให้ตั้งว่า “วัดพระงามคลองสระบัว” เท่านั้นนะคะ เพราะในจังหวัดอยุธยามีวัดชื่อว่าวัดพระงามอยู่หลายวัด อาจจะทำให้หลงไปวัดพระงามอื่นได้ค่า ที่สำคัญสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ

You may also like

Leave a Comment