พระธาตุศรีสองรัก สักขีพยานแห่งมิตรภาพไทย ลาว

by saimu
0 comment
พระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุศรีสองรัก เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดเลย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน ห่างจากตัวอำเภอด่านซ้ายประมาณ 1 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัด 83 กิโลเมตร สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาระหว่าง พ.ศ.2103 ถึง พ.ศ.2106 เพื่อเป็นสักขีพยานแสดงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต ผู้ที่เดินทางมาไหว้พระธาตุ ขอพรเรื่องความรัก และความสำเร็จด้านต่าง ๆ ในชีวิต ก็มักจะแก้บนด้วยการถวายต้นผึ้ง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชาของทุกปี วันนี้ตาม สายมู.com มาทำความรู้จักเกี่ยวกับความเป็นมาของพระธาตุศรีสองรักไปพร้อมกันค่ะ

ความเป็นมาพระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุได้สร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ผู้ครองกรุงศรีอยุธยาแห่งอาณาจักรสยามในสมัยนั้น และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต แห่งอาณาจักรล้าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาทางพระราชไมตรี และเป็นด่านกั้นเขตแดนของสองพระนคร กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่าง ๆ เพื่อขยายอำนาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจึงตกลงรวมกำลังเพื่อต่อสู้กับพม่า และทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่า จะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน และเพื่อเป็นที่ระลึกในการเป็นสักขีพยานที่ได้มีไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรักเพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร

พระธาตุศรีสองรัก

งานสมโภชพระธาตุศรีสองรัก

งานจะถูกจัดขึ้นทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ชาวอำเภอด่านซ้ายจะพร้อมใจกันนำ “ต้นผึ้ง” หรือ “ต้นดอกเผิ่ง” (ในภาษาอีสาน) ซึ่งทำจากโครงไม้ไผ่เป็นทรงสามเหลี่ยม หรือทรงหอปราสาทขนาดกว้างราว 2 ฟุต สูง 2 ฟุตเศษ กรุรอบด้วยลวดลายงานแทงหยวก จากนั้นประดับด้วย “ดอกผึ้ง” ซึ่งทำจากแผ่นเทียนกลม ๆ บาง ๆ ตากแดดแล้วจับเป็นกลีบตกแต่งเป็นต้นผึ้ง มีดอกบานไม่รู้โรยหรือขมิ้นหั่นเล็ก ๆ ติดตรงกลางแทนเกสรดอกไม้ แล้วจึงนำมาบูชาถวายแด่องค์พระธาตุ ซึ่งแต่ละปีจะมีชาวด่านซ้ายและชาวเลยมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ใครที่มาขอพรองค์พระธาตุแล้วบนด้วยต้นผึ้ง ก็มักจะสมหวัง

พระธาตุศรีสองรัก

ที่ตั้งและการเดินทาง

พระธาตุตั้งเลขที่ 86 บ้านหัวนายูง หมู่ที่ 14 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย บริเวณริมฝั่งแม่น้ำหมัน ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัด 83 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 203 แล้วแยกขวาตรงบริเวณกิโลเมตรที่ 66 เข้าทางหลวงหมายเลข 2013 อีก 15 กิโลเมตร ถึงอำเภอด่านซ้ายจากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทาง 2113 อีก 1 กิโลเมตร สังเกตป้ายมีบอกไว้ในจุดเลี้ยวสำคัญ

ข้อห้ามในการสักการะ

1. ห้ามสวมชุดสีแดงหรือนำสิ่งของที่มีสีแดงเข้ามาสักการะ เพราะเชื่อว่าสถานที่นี้สร้างขึ้นเพราะเหตุจากสงคราม การนำสีแดงเข้ามาในพื้นที่จึงไม่เหมาะสม

2. ห้ามกางร่ม

3. ห้ามนำขนมและอาหารเข้ามารับประทาน

4. ห้ามสวมรองเท้า

5. ไม่ควรนำเด็กต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไปนมัสการ

6. ก่อนจะทำหรือประกอบพิธีใด ๆ ที่เกี่ยวกับองค์พระธาตุ ขอให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าองค์พระธาตุก่อน

You may also like

Leave a Comment