ไหว้พระธาตุหลวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเวียงจันทน์ 

by saimu
0 comment
พระธาตุหลวง

เวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เต็มไปด้วยโบราณสถานสำคัญที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศลาวได้เป็นอย่างดี หนึ่งในนั้นก็คือ พระธาตุหลวง เวียงจันทน์ หรือ พระเจดีย์โลกจุฬามณี ศูนย์รวมจิตใจของชาวลาวทั่วประเทศ  เรียกได้ว่าใครมาเวียงจันทน์แล้วไม่ได้มาไหว้พระธาตุ ก็ถือว่ามาไม่ถึงเวียงจันทน์กันเลยทีเดียว ตามประวัติศาสตร์ของประเทศลาวนั้น พระธาตุองค์นี้ถูกสร้างขึ้นมาพร้อม ๆ กับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ เจ้าเหนือหัวผู้ครองนครเวียงจันทน์พระองค์แรกค่ะ วันนี้ สายมู.com จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุองค์นี่กัน ไปติดตามกันได้เลย

พระธาตุหลวง

ประวัติพระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกจุฬามณี

พระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย ในเมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาวอย่างไม่ต้องสงสัยค่ะ นับเป็นพระธาตุที่มีความเก่าแก่มาก ๆ เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติและยังแทนความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของประเทศลาวอีกด้วย พระธาตุองค์ถูกนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ เจ้าเหนือหัวผู้ครองนครเวียงจันทน์พระองค์แรก พร้อมกับพระอรหันต์ 5 องค์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ตามดำริของพระราชบิดา คือพระเจ้าโพธิสาร จากนั้นทรงมีพระบัญชา ให้ทรงสร้างพระเจดีย์องค์ใหม่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ ณ บริเวณที่เคยเป็นเทวสถานเก่าของขอมโดยเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2109 และหลังจากสร้างพระธาตุได้โปรดฯ ให้สร้างวัดขึ้นล้อมรอบพระธาตุไว้ทั้งสี่ทิศด้วย แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงสองแห่งด้วยกันคือ วัดพระธาตุเหนือและวัดพระธาตุใต้ 

ในปัจจุบัน พระเจดีย์โลกจุฬามณี มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ เพราะมีการสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมรอบองค์พระธาตุไว้ พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็ก ๆ เอาไว้โดยตลอด สำหรับประตูทางเข้านั้นเป็นประตูไม้บานใหญ่ ลงรักสีแดงไว้ทั้งหมด นอกจากนี้รอบ ๆ องค์พระธาตุใหญ่ยังมีเจดีย์บริวารอยู่โดยรอบหลายองค์ 

พระธาตุหลวง

ไฮไลท์ พระเจดีย์โลกจุฬามณี 

พระธาตุหลวงมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมาก ๆ องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร มีลักษณะคล้ายดอกบัวตูม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์คำสอนของพระพุทธเจ้า ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีความยาวด้านละ 69 เมตร ล้อมรอบด้วยใบเสมา 323 ใบ และมีหอไหว้ทั้ง 4 ด้าน บริเวณใกล้ ๆ กับพระธาตุจะเป็นที่ตั้งของวัด 2 แห่ง คือ วัดธาตุหลวงเหนือ และวัดธาตุหลวงใต้

พระธาตุหลวง

ประเพณีบุญนมัสการพระเจดีย์โลกจุฬามณี

ในทุก ๆ ปี จะมีการจัดงานประจำปีของประเทศลาวคือ ประเพณีบุญนมัสการพระธาตุหลวงหรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ ในวันขึ้น 13 ค่ำเดือน 12 จะมีการแห่ปราสาทผึ้ง และต้นกัลปพฤกษ์ จากวัดศรีสัตนาค ไปประกอบพิธีตามวัดสำคัญต่าง ๆ ในเมืองเวียงจันทน์ ก่อนจะทำการแห่งปราสาทผึ้งเวียนรองประธาตุ 3 รอบ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และหลังจากเสร็จงานที่พระธาตุแล้ว ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ก็จะมีการแห่ปราสาทผึ้งมาถวายที่วัดองค์ตื้อและวัดอินแปง จึงถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีนมัสการพระธาตุค่ะ

You may also like

Leave a Comment