วัดบวรนิเวศวิหาร วัดที่สวยตั้งแต่ชื่อวัด ไปถึงงานศิลปะอันวิจิตรงดงาม 

by saimu
0 comment
วัดบวรนิเวศวิหาร

ประเทศอื่นอาจมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นธรรมชาติ บรรยากาศในเมือง หรือตึกรามบ้านช่องที่สวยงาม แต่ในประเทศไทยของเรา วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก อย่างวัดบวรนิเวศวิหาร วัดที่มีความสวยงามตั้งแต่ชื่อวัด ไปจนถึงงานศิลปะที่วิจิตรตระการตา ทำให้วัดบวรนิเวศวิหารได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากทั้งนักท่องเที่ยวชาวชาวไทยและต่างชาติ ถึงมันจะไม่ใช่วัดโบราณและถูกสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ตาม วัดแห่งนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไร วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกัน

 ติดตามเรื่องราวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เปิดประวัติความเป็นมาของวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกใจกลางกรุงเทพฯ 

วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงที่จัดว่าเป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เพราะประเทศไทยของเรานับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ หลายวัดในประเทศของเราจึงถูกจัดให้มีความสำคัญมากกว่าแค่สถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่จำวัดของพระสงฆ์เท่านั้น 

ที่สำคัญ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นถึงพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร และถูกยกย่องให้เป็นวัดประจำ 2 รัชกาล ในสมัยรัตนโกสินทร์ ประกอบไปด้วยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ใกล้วัดรังสีสุทธาวาส ก่อนที่ในภายหลังจะมีการรวมให้เป็นวัดเดียวกัน ภายใต้การดูแลของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย ในช่วงรัชกาลที่ 3 

จากนั้นวัดบวรนิเวศวิหารก็ผ่านการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอดจนเข้าสู่สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านได้มาประทับที่วัดและมีการก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายขึ้นมา วัดแห่งนี้จึงกลายเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากจะมีบูรณปฏิสังขรณ์กันยกใหญ่ ยังสร้างถาวรวัตถุขึ้นมามากมายในช่วงเวลาดังกล่าว และมันก็กลายมาเป็นสถานที่สำคัญต่อมาในภายหลัง 

วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดที่มีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีและพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์เคยมาออกผนวชที่วัดแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชกว่า 4 พระองค์ หากพูดถึงวัดที่สำคัญมากที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์ ก็ต้องวัดแห่งนี้เลย 

รวบรวมงานศิลปกรรมที่ทุกคนไม่ควรพลาดหากได้มาวัดบวรนิเวศวิหาร 

วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหารไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณสถานที่มีความสำคัญในด้านศาสนาและมีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์เท่านั้น แต่ยังจัดว่าเป็นวัดที่มีศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมวิจิตรสวยงามตามตระการตามากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

ประกอบกับวัดบวรนิเวศวิหารตั้งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนบางลำพู ที่ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้ ยิ่งทำให้เวลานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม ได้สัมผัสกับบรรยากาศความสวยงามมากกว่าวัดไหน ๆ 

วัดบวรนิเวศวิหารสามารถแบ่งพื้นที่ภายในเป็นทั้งหมด 2 ส่วนประกอบไปด้วย เขตสังฆาวาสและพุทธาวาส มีคูน้ำและกำแพงเป็นสิ่งที่ใช้แบ่ง หากใครได้ไปเยี่ยมชมในเขตพุทธาวาส ไม่ควรพลาดหลวงพ่อโตหรือพระพุทธสุวรรณเขต ที่ถูกอัญเชิญมาจากจังหวัดเพชรบุรี เดิมทีประดิษฐานอยู่ในวัดสระตะพาน 

เชื่อกันว่าเป็นศิลปะขอมตั้งแต่สมัยทวารวดี ในภายหลังนายช่างกรมพระยาชำนี้หัตถการ ได้มีการออกแบบด้วยการปั้นดินเผาให้เล็กลง จากนั้นลงรักปิดทองให้สวยงาม มันจึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะขอมและศิลปะในสมัยรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันถูกประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถร่วมกับพระพุทธชินสีห์ ที่อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก 

วัดบวรนิเวศวิหาร

สถาปัตยกรรมภายในวัดบวรนิเวศวิหาร มีความสวยงามกว่าหลาย ๆ วัด เนื่องจากสถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นการผสมผสานงานศิลปะของหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ทั้งศิลปะจากไทย ยุโรป และจีน มันจึงมีความยิ่งใหญ่อลังการและสวยงามในคราวเดียวกัน

นอกจากนั้นยังมีจุดที่น่าสนใจมากมายหลายจุดไม่ว่าจะเป็น หอระฆัง หอไตร วิหารเก๋ง มหาเจดีย์ พระอุโบสถวัดรังษี หรือวิหารพระศาสดา 

สำหรับใครที่ได้มีโอกาสเข้าไปเที่ยวในเขตสังฆาวาส ภายในจะมีพระตำหนักมากมายที่เคยเป็นที่ประทับของเหล่าพระมหากษัตริย์ที่เคยผนวชในวัด ทั้งตำหนักจันทร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ตำหนักปั้นหยา อาคารที่ถูกสร้างขึ้นมาตามแบบของสถาปัตยกรรมยุโรปในสมัยรัชกาลที่ 3 หรือตำหนักเพชรที่ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป 

เที่ยวชมห้องสมุดเจ้าอาวาสและพิพิธภัณฑ์วัดบวรนิเวศวิหาร 

วัดบวรนิเวศวิหาร

หากใครได้มีโอกาสเดินทางมายังวัดบวรนิเวศวิหาร นอกจากงานสถาปัตยกรรมที่เราได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ภายในยังมีหอสมุดเจ้าอาวาสและพิพิธภัณฑ์วัดบวรนิเวศวิหาร ที่รวบรวมของโบราณเอาไว้มากมาย จัดแสดงภายในอาคารมนุษย์นาควิทยาทาน 

เป็นอาคารที่ดูคล้ายคลึงกับโบสถ์ในศาสนาคริสต์ เป็นการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมโกธิคของยุโรป ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ก่อนที่ในภายหลังสมเด็จพระญาณสังวร ได้จัดให้บูรณะซ่อมแซม ก่อนจะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดแทน 

ด้านในจะถูกแบ่งออกทั้งหมดเป็น 6 ส่วนด้วยกัน ในแต่ละส่วนก็จะมีพระประวัติของพระเกียรติคุณทั้งหลาย รวมถึงอัฐบริขาร ข้าวของเครื่องใช้ของเหล่าเจ้าอาวาสทุกพระองค์ที่เคยจำวัดอยู่ในวัดแห่งนี้ รวมถึงประวัติของเจ้าอาวาสแต่ละรูปว่ามีความเป็นมาอย่างไร ข้าวของที่ใช้ในยุคสมัยนั้นหน้าตาเป็นแบบไหน ทั้งได้ความรู้และได้รับชมความสวยงามไปพร้อม ๆ กัน

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ สายมู.com

You may also like

Leave a Comment