วัดอายุ 600 ปี วัดพุทไธศวรรย์ วัดที่สร้างขึ้นในสมัยก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา

by saimu
0 comment
วัดพุทไธศวรรย์

หนึ่งในวัดที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังนักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่กลับมีความสำคัญเป็นอย่างมากมาตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา หนึ่งในนั้นต้องมี วัดพุทไธศวรรย์ อย่างแน่นอน วัดแห่งนี้สามารถคงสภาพของงานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีเอาไว้ได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกันกับวัดที่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองวัดอื่น ๆ อีกทั้งยังมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ไทยในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน ก่อนที่ทุกคนจะแวะเข้าไปเยี่ยมชมความงาม ตามเราไปทำความรู้จักกับวัดแห่งนี้ให้มากขึ้นกันก่อน ไปติดตามกันได้เลย

ติดตามเรื่องราวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ทำความรู้จักกับวัดพุทไธศวรรย์ อารามหลวงนอกเกาะเมือง 

วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์ วัดที่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ถูกก่อสร้างมาอย่างยาวนานร่วม 600 ปี ในอดีตเคยเป็นวัดที่รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันแม้ว่าจะดูชำรุดทรุดโทรมไปบ้าง แต่ก็ยังคงเต็มไปด้วยมนต์ขลัง ที่สำคัญคือเป็นวัดที่ไม่ได้ถูกทำลายในช่วงเสียกรุงครั้งที่ 2 

ภายในเต็มไปด้วยถาวรวัตถุที่สำคัญทางพุทธศาสนามากมาย ทั้งวิหารพุทไธศวรรย์ พระปรางค์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยศิลปะขอม พระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือหลวงพ่อดำ นอกจากนี้ วัดพุทไธศวรรย์ยังเคยถูกใช้เป็นค่ายฝึกทหารก่อนออกไปทำสงคราม เป็นที่ตั้งของตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์ พระเถระผู้ใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ 

ประวัติความเป็นมาในการสร้างวัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์

ตามบันทึกในประวัติศาสตร์ วัดพุทไธศวรรย์เป็นพุทธสถานที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หลังจากอพยพจากเมืองอู่ทองมาตั้งกรุงศรีอยุธยาจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1896 พระเจ้าอู่ทองก็ได้โปรดให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นราชอนุสรณ์ระลึกถึงการเดินทางมายังแผ่นดินแห่งนี้ 

เรื่องราวเกี่ยวกับวัดจึงถูกบันทึกอยู่ในทุกช่วงเวลาในสมัยกรุงศรีอยุธยา เคยใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมและตั้งค่ายทหาร อย่างเช่นในสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ กองทัพพม่าได้ยกทัพมาตั้งค่ายที่วัดแห่งนี้เพื่อปิดล้อมและเข้าดีกรุงศรีอยุธยา

วัดพุทไธศวรรย์

ต่อมาในสมัยของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือพระเจ้าเสือ ช่วงปี พ.ศ. 2243 สมเด็จกรมหลวงโยธาทิพย์และกรมหลวงโยธาเทพอัครมเหสีฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา ได้ขอทูลลาพระเจ้าเสือเดินทางออกจากพระราชวัง ร่วมกับเจ้าตรัสน้อยผู้เป็นราชบุตร เพื่อไปตั้งนิวาสสถานอยู่ไม่ไกลจากวัดพุทไธศวรรย์

เข้าสู่ช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์ก็ยังคงเป็นสถานที่สำคัญ ถูกใช้ในการก่อสร้างพระเมรุถึง 2 ครั้ง 2 ครา ครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ กรมหลวงโยธาทิพย์ได้ทิวงคตที่ตำหนักริมเมื่อปี 2258 จึงได้มีการจัดสร้างพระเมรุทองขึ้นมา

ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นสมเด็จกรมหลวงโยธาทิพย์ที่ทิวงคต ณ ตำหนักริมเหมือนกัน จึงมีการสร้างพระเมรุขึ้นมาที่วัดแห่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชพิธี 

และเนื่องจากวัดพุทไธศวรรย์ถูกก่อสร้างมานานร่วม 600 ปี ปัจจุบันจึงมีเศษซากของสิ่งปลูกสร้างโบราณอยู่มากมายให้เราได้ไปเยี่ยมชมความสวยงาม และศึกษาศิลปะสถาปัตยกรรมด้วยตาของตนเอง

รวมสิ่งน่าสนใจที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางไปเที่ยววัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์ไม่ได้มีความสำคัญเพียงการแค่เป็นโบราณสถาน ที่สามารถรอดพ้นจากการเผาทำลายในช่วงการเสียกรุงครั้งที่ 2 เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีความเชื่อว่า หากใครได้ไปกราบไหว้ขอพร ก็จะช่วยให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ ใครเจ็บป่วยอยู่ก็จะมีอาการที่ดีขึ้นหรือหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ ซึ่งภายในวัดก็มีจุดที่สำคัญหลายจุดให้ได้เข้าไปเยี่ยมชมกัน ดังต่อไปนี้

วัดพุทไธศวรรย์
  1. ปรางค์ประธานพระมหาธาตุ เรียกได้ว่าเป็นถาวรวัตถุที่สำคัญมากที่สุดของวัดวัดพุทไธศวรรย์ ด้านหน้าหันไปทางทิศตะวันออก ลักษณะการออกแบบได้รับอิทธิพลจากงานสถาปัตยกรรมขอม จำลองเรือนทับซ้อนกันเป็นชั้นขึ้นไป ลักษณะจึงดูคล้ายกับพระวิหารของเทพเจ้า ภายในเป็นห้องพระครรภ์ธาตุและเจดีย์ทรงปราสาทยอดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
  2. พระอุโบสถ เป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐและปูน ความยาวกว่า 32 เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 3 องค์ที่ตั้งอยู่บนฐานชุกชี ผ่านการบูรณปฏิสังขรณ์ลงรักปิดทองสวยงาม รูปแบบอาจไม่ชัดเจนว่าเป็นศิลปะในสมัยอยุธยาตอนต้นหรือไม่ แต่จากฐานพระพุทธรูปที่ทำขึ้นมาในลักษณะบัวคว่ำบัวหงาย เป็นสัญลักษณ์ว่าอายุของพระพุทธรูปเหล่านี้ อาจถูกสร้างขึ้นมาประมาณช่วงอยุธยาตอนกลาง 
วัดพุทไธศวรรย์
  1. หลวงพ่อดำ พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์สีดำที่ถูกสร้างขึ้นด้วยงานศิลปะในสมัยอยุธยาตอนต้น ผู้คนนิยมเดินทางไปขอพรให้หายจากอาการเจ็บป่วย ขอเรื่องการสอบเข้ารับราชการตำรวจหรือทหาร ขอลูกขอหลาน และยังช่วยให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองได้อีกด้วย หากใครขอแล้วประสบผลตามความต้องการ ต้องนำเอาดอกไม้หอมมาถวายเพื่อเป็นการแก้บน 
วัดพุทไธศวรรย์
  1. ระเบียงพระ รอบองค์พระมหาธาตุจะมีระเบียงที่เต็มไปด้วยพระพุทธรูป ถูกสร้างขึ้นมาด้วยศิลปะสมัยสุโขทัย และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นงานเขียนศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่ 5 อีกด้วย
วัดพุทไธศวรรย์
  1. องค์พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปที่ถูกสร้างด้วยอิฐและปูน เป็นเพียงแค่ไม่กี่องค์เท่านั้นที่อยู่ในท่าทางวางพระบาทเหลื่อมกัน ลักษณะจะแตกต่างจากพระนอนตามอิทธิพลงานศิลปะสมัยสุโขทัย ที่ส่วนใหญ่มักจะพบในวัดนอกเกาะเมืองอยุธยา
วัดพุทไธศวรรย์
  1. ตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ตกแต่งด้วยงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยเก่า บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งสังคม วัฒนธรรม และศาสนา 

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ สายมู.com

You may also like

Leave a Comment