กราบขอพรได้สมปรารถนา “วัดสว่างอารมณ์” จังหวัดนครปฐม

by saimu
0 comment
วัดสว่างอารมณ์

วันนี้ สายมู.com อยากนำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวไหว้พระทำบุญที่ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ผู้คนทั่วไทย ต่างพากันมาขอพรองค์พระพุทธรูปและเทพเจ้าเทวดาฟ้าดินที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัด โดยมีหลวงพ่อแป๊ะหรือท่านพระครูยติธรรมานุยุตเป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐาน มีคาถาวิชาอาคมจนกลายเป็นนักบุญในลุ่มน้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรี วัดแห่งนี้จะมีดีอย่างไร ตาม สายมู.com เราไปกันได้เลย

วัดสว่างอารมณ์

ประวัติวัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์ สร้างมาแต่สมัยใดไม่ปรากฏชัด ท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมุนี ได้ส่งพระวินัยธรสุภาพ สุวฑฺฒโน มาสร้างสำนักวิปัสสนา ที่วัดสว่างอารมณ์ เดิมวัดนี้เป็นวัดร้างมากว่า 50 ปี ซากศาลาหรือกุฏิก็ไม่มีเหลืออยู่ จนหมดสภาพความเป็นวัด ต่อมาพระวินัยธรสุภาพทำการบูรณะวัดร้างแห่งนี้ ในวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2511 ปีวอก เริ่มวางศิลาฤกษ์อุโบสถ และมีความเจริญขึ้นตามลำดับ เมื่อพระวินัยธรสุภาพ สุวฑฺฒโน ได้มรณภาพลงแล้ว ในช่วง พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2524 ก็ได้มีพระภิกษุอีกหลายรูปมาปกครองวัด รักษาการณ์ดูแลวัด ตลอดจนร่วมกันพัฒนาวัด ปัจจุบันเป็นพระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) มารับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ก็ได้พัฒนาวัดไปเป็นอย่างมาก โดยการอบรมปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชน และได้จัดการในเรื่องถาวรสถาน ถาวรวัตถุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชา

ประวัติหลวงพ่อแป๊ะ

พระครูยติธรรมานุยุต  หรือ “หลวงพ่อแป๊ะ” ธัมมทินโน  เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2501 เป็นชาวนครชัยศรีโดยกำเนิด ท่านได้อยู่ในครอบครัวที่ใฝ่ทางธรรม เนื่องจากบิดาผ่านการบวชเรียนมาก่อน ศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนสันทัดวิทยา อายุ 19 ปี บรรพชาเป็นสามเณร จนเมื่อ หลวงพ่อแป๊ะ มีอายุ 22 ปี จึงได้เข้าพิธีอุปสมบท ท่านได้เริ่มศึกษาวิทยาคมอักขระเลขยันต์ตามตำรา พระอาจารย์เจือ ปิยสีโล เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาอักขระเลขยันต์ให้ นอกจากนี้ ยังมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตแห่งจังหวัดนครปฐมหลายรูป ถ่ายทอดวิชาอาคมให้ 

วัดสว่างอารมณ์

ต่อมาออกเดินธุดงค์ลงภาคใต้ มีโอกาสศึกษาวิชาจากหลวงพ่อสงฆ์  และยังได้เรียนวิชากับพระเกจิอาจารย์สายใต้อีกหลายรูป จนมาเป็นเจ้าอาวาสในปัจจุบัน นอกจากนี้ “หลวงพ่อแป๊ะ” ยังให้การช่วยเหลือชุมชนและสังคมในด้านต่าง ๆ ทำให้มีลูกศิษย์ให้ความศรัทธาอยู่ทั่วประเทศ เช่น มอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรธิดาในโรงเรียนต่าง ๆ และสงเคราะห์การกุศลต่าง ๆ

วัดสว่างอารมณ์

กราบบูชาขอพรองค์พระพุทธรูปและองค์เทพเจ้าที่ประดิษฐานในบริเวณวัด

1. จอดรถแล้วทำพิธีลอดผ่านใต้โบสถ์

2. ไหว้ศาลเจ้าแม่กวนอิม

3. ไหว้เทพเจ้าศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ขอโชคลาภเงินทอง และมีรูปปั้นพ่อปู่ศรีสุทโธ พญานาคราชประดิษฐานอยู่ด้วย

4. ขอพรไอ้ไข่ กุมารทองแห่งวัดเจดีย์เมืองนครศรีธรรมราช

5. เดินขึ้นบนศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และพระบรมสารีริกธาตุ

6. กราบรูปหล่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด 

7. กราบหลวงพ่อโตพรหมรังสี 

8. ไหว้เทพเจ้าศาสนาพราหมณ์ พระแม่อุมาเทวี

วัดสว่างอารมณ์

You may also like

Leave a Comment