7 วัดสายมู เชียงใหม่ ขอพรปั๊วะปังสุด

by saimu
0 comment
วัดสายมู เชียงใหม่

ใครวางแผนจะขึ้นเหนือไปแอ่วเจียงใหม่ นอกจากไปสัมผัสอากาศหนาว ๆ และธรรมชาติสวย ๆ เที่ยวทุ่งดอกไม้ แต่ถ้าหากว่าด้วยเรื่องมูเตลู สายมู.com อยากจะนำเสนอ 7 วัดสายมู เชียงใหม่ ที่สายมูเตลูห้ามพลาด จะขอพร เสริมดวงโชคชะตาบารมี การงาน ความรัก สุขภาพ โชคลาภเงินทอง ก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กัน ซึ่งวัดสายมู เชียงใหม่ แต่ละแห่งมีความสวยงาม มีความโดดเด่นทางเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา แถมยังคงหลงเหลือร่องรอยของศิลปะแบบโบราณเอาไว้อยู่หลายแห่ง มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้น่าชื่นชม และนี่คือ 7 วัดสายมู เชียงใหม่ ที่เราคัดมาให้สายมูเตลูต้องไปให้ได้

7 วัดสายมู เชียงใหม่

1. วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดดังในเชียงใหม่ที่คงไม่มีใครไม่รู้จัก เป็นวัดสายมู ที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพถือเป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหารและเป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่โบราณกาล มีบันไดนาคเจ็ดเศียร 300 ขั้น ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแมอีกด้วย

2. วัดพระธาตุดอยคำ

วัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1300 ปี ซึ่งแต่ก่อนนั้นเป็นวัดร้าง แต่เมื่อกรุแตกทำให้พบโบราณวัตถุมากมาย เป็นอีกหนึ่งวัดสายมู เชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงเพราะเป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าทันใจ นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวภายในวัด ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ได้แบบ 360 องศาเลยทีเดียว

วัดสายมู เชียงใหม่

3. วันพันเตา

เป็นวัดเก่าแก่ที่มีศิลปะความงดงาม มีวิหารไม้สักขนาดใหญ่ ตามศิลปะแบบเชียงแสน ซึ่งเดิมเป็น คุ้มหลวงของพระเจ้าโหตรประเทศ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ต่อมาพระเจ้าอินทวิชชานนท์ให้รื้อคุ้มหลวงของพระเจ้าโหตรประเทศแห่งนี้ ถวายให้เป็นพระวิหารของวัดพันเตา และเป็นสถานที่ที่คนมักจะมาจุดประทีปในงานประเพณียี่เป็งของเชียงใหม่

วัดสายมู เชียงใหม่

4. วัดอุโมงค์

เป็นสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ท่ามกลางป่า วัดสายมู เชียงใหม่แห่งนี้มีความแตกต่างจากวัดอื่น ๆ โดยทั่วไป เพราะมีอุโมงค์ ที่ทำเป็นทางเดินทะลุถึงกันหลายช่องทาง ภายในอุโมงค์เคยมีศิลปะภาพจิตรกรรมฝาผนัง ด้านบนอุโมงค์เป็นเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตามศิลปะล้านนา ด้านหลังเป็นสวนป่าและสวนสัตว์ซึ่งเป็นเขตอภัยทาน เดินเล่นได้

5. วัดโลกโมฬี

วัดโลกโมฬี มีความงดงามประณีต ทั้งเจดีย์ทรงปราสาท มีประติมากรรมรูปเทวดาที่ประดับตามมุมต่าง ๆ ของเจดีย์ ภายในบริเวณวัดเราจะเห็นศิลปะที่มีความอ่อนช้อยงดงาม เป็นศิลปะแบบล้านนา เพดานและต้นเสายังแกะสลักลวดลายงดงาม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ นามว่า “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ”

6. วัดสวนดอก

ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมสำคัญคือ เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลม กู่บรรจุอัฐิเจ้าตระกูล ณ เชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าเก้าตื้อ ซึ่งพญาเมืองแก้วโปรดให้หล่อขึ้น สร้างด้วยโลหะหนัก 9 โกฏิตำลึง หรือประมาณ 9 พันชั่ง เป็นพระประธานในพระวิหารหลวง

วัดสายมู เชียงใหม่

7. วัดเจ็ดยอด

เป็นวัดที่สำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ ลักษณะคล้ายกับมหาวิหารโพธิที่พุทธคยาในประเทศอินเดีย เป็นวัดประจำปีคนเกิดปีมะเส็ง และยังถูกประกาศให้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดดเด่นด้วยมหาสถูปเจดีย์เจ็ดยอดอีกด้วย

You may also like

Leave a Comment