วัดโฝวกวงซัน วัดจีนในไทยที่มีต้นแบบมาจากไต้หวัน 

by saimu
0 comment
วัดโฝวกวงซัน

ในประเทศไทยมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มันจึงไม่น่าแปลกใจที่วัฒนธรรมไทยจะมีวัฒนธรรมจีนผสมอยู่ด้วย อย่างเช่นวัดโฝวกวงซัน วัดจีนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพียงแค่เดินเข้าไปก็เหมือนกับเราได้หลุดไปอยู่ในประเทศจีนแล้ว วัดแห่งนี้มีความสวยงาม ร่มรื่น และยังเต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้เราได้สักการบูชา วัดจีนแห่งนี้จะมีความเป็นมาอย่างไร เราจะให้ทุกคนไปดูกัน 

ติดตามเรื่องราวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เพิ่มเติมได้ที่นี่ 

เปิดประวัติความเป็นมาวัดโฝวกวงซัน วัดที่ยกไต้หวันมาตั้งอยู่ในไทย 

วัดโฝวกวงซัน

วัดโฝวกวงซัน เป็นวัดจีนที่ถือว่ามีความสำคัญกับคนไทยเชื้อสายจีนเป็นอย่างมาก ก่อตั้งขึ้นเป็นวัดในนิกายมหายาน ภายใต้การดูแลของพระคุณเจ้า พระเถระซิงหวิน เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2510 ท่านเดินทางมาจากเมืองเกาสงในไต้หวัน จุดมุ่งหมายคือการเผยแผ่ศาสนาพุทธไปทั่วโลก 

ให้ความสำคัญกับการให้การศึกษาและการพัฒนาบุคคล การสืบสานวัฒนธรรมการประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้า มีการบำเพ็ญกุศลเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคม มุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ดังนั้นจึงมีการกระจายสาขาสู่ประเทศต่าง ๆ ถึง 200 แห่งทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยของเราด้วย

ผู้ออกแบบวัดโฝวกวงซันคือสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท – มหายาน โดยได้ออกแบบผสมผสานศิลปะจีนเข้ากับความเชื่อจากศาสนาพุทธเป็นหลัก ประกอบไปด้วยอุโบสถ วิหารพระอวโลกิเตศวรหรือพระแม่กวนอิม ห้องวิปัสสนา ห้องฉันอาหาร ห้องประชุม ห้องสำหรับเรียนศาสนา เจดีย์พุทธรังษี 

หอพระไตรปิฎกหรือห้องสมุด เรือนรับรองสำหรับเป็นห้องพักของเหล่าสาธุชน หอกลอง และหอระฆัง และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นอีกมากมาย อย่างลานจอดรถหรือสวนดอกไม้ ลักษณะอาคารจะเป็นทรงสี่เหลี่ยม เมื่อเดินเข้าไปแล้วจะพบกับตึก 2 ฝั่งข้างทางและด้านหน้า ให้ความรู้สึกเหมือนหลุดไปอยู่ที่ไต้หวันยังไงอย่างนั้น 

การออกแบบอาคารโดยรวมก็เหมือนกับพระราชวังจีนที่เราเคยเห็นในซีรีส์ดัง ความสวยงามของวัดแห่งนี้จึงกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศเดินทางมาเยี่ยมชม ไม่เว้นแม้แต่ชาวไทยเราเองก็ตาม 

เปิดสถานที่ที่ทุกคนไม่ควรพลาดหากได้เดินทางมาเที่ยวยังวัดโฝวกวงซัน

วัดโฝวกวงซัน

ด้วยความสวยงามของวัดโฝวกวงซัน ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมความสวยงามของวัดมากมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และนับว่าเป็นวัดสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวไม่น้อยเลยทีเดียว มาทั้งทีอย่าลืมไปแวะเยี่ยมชมความตระการตาให้ครบทุกที่ จะมีที่ไหนที่เราไม่ควรพลาดบ้าง ไปดูกันเลย 

วัดโฝวกวงซัน

วิหารกลาง 

เป็นอาคารขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางวัดโฝวกวงซัน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 3 องค์ ประกอบไปด้วย พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต องค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่หล่อด้วยทองเหลือง ประดับด้วยกระจกสีดูสวยงาม ให้ความรู้สึกเหมือนได้ไปไหว้พระที่วัดในไต้หวัน 

วัดโฝวกวงซัน

รูปหล่อพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ 

ตั้งอยู่บริเวณด้านขวาของวัด เป็นรูปหล่อพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์องค์ใหญ่ มีความสูงถึง 39 เมตร ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัว ประดับประดาด้วยกระจกสี องค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ถือเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตากรุณา และความปรารถนาที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ ชาวจีนจึงนิยมกราบไหว้บูชาท่านเป็นอย่างมาก ถือเป็นสถานที่สำคัญของวัดแห่งนี้เลยทีเดียว 

วัดโฝวกวงซัน

เจดีย์พุทธรังษี 

ตั้งอยู่บริเวณหลังวัดโฝวกวงซัน เป็นเจดีย์ 9 ชั้น ที่มีความสูง 70 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระพุทธเจ้า รวมถึงพระอรหันต์ เจดีย์พุทธรังษีนับเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความหลุดพ้น

วัดโฝวกวงซัน

หอระฆัง 

ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัด เป็นที่เก็บระฆังขนาดใหญ่ที่ในอดีตเคยใช้ในการตีบอกเวลา รวมถึงใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเหมือนกับพุทธสถานแห่งอื่น หอระฆังจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการตื่นรู้และความตรัสรู้

นอกจากนี้ ภายในวัดโฝวกวงซันยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น โดยสถานที่สำคัญภายในวัดโฝวกวงซันสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • สถานที่ทางศาสนา ได้แก่ วิหารกลาง รูปหล่อพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เจดีย์พุทธรังษี หอระฆัง 
  • สถานที่อื่น ๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติธรรม ห้องเรียนพระพุทธศาสนา สวนสมุนไพร 

แนะนำวิธีการเดินทางมาเที่ยวที่วัดวัดโฝวกวงซัน 

วัดโฝวกวงซัน

วัดโฝวกวงซันตั้งอยู่ที่ถนนคู้บอน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เวลาทำการของวัดคือทุกวัน เวลาตั้งแต่ 08.00 ถึง 17.00 น. ใครอยากไปเยี่ยมชมความสวยงามของสถานที่แห่งนี้ สามารถเดินทางด้วยวิธีการตามนี้เลย 

  1. โดยรถยนต์ ขับรถจากถนนรามอินทรา จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนคู้บอน ขับตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะเห็นวัดโฝวกวงซันอยู่ทางด้านซ้ายมือ
  2. โดยรถประจำทาง เราสามารถขึ้นรถบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีมีนบุรี เลือกนั่งได้ทั้งสาย 197 สาย 26 สาย 27 สาย 501 จากนั้นก็ให้ลงที่ป้ายหน้าวัดได้เลย 
  3. โดยรถตู้ มีรถตู้จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเดินทางไปยังวัดโดยตรง 

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ สายมู.com

You may also like

Leave a Comment