7 ศาลหลักเมืองสวยอลังการ ไหว้เสริมดวง

by saimu
0 comment
ศาลหลักเมือง

ไปเที่ยวจังหวัดไหน หากมีโอกาส สายมู.com จะแวะไปไหว้ศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนั้น ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล จะเป็นการเสริมหลักชัยให้ชีวิต อีกทั้งยังเชื่อกันว่า จะช่วยให้มีการงานมั่นคง ขออะไรก็จะสมหวังดั่งที่ปรารถนา นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว บางแห่งยังสวยงามอลังการด้วยสถาปัตยกรรมของแต่ละจังหวัด สายมู.com ได้รวบรวม 7 ศาลหลักเมืองสวยอลังการเอาไว้ ไปดูกันค่ะ

7 ศาลหลักเมืองสวยอลังการ

ศาลหลักเมือง

1. ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของท้องสนามหลวง ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ใกล้ ๆ กับกระทรวงกลาโหม เป็นศาลที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ในสมัยรัชกาลที่ 1 ปี ปัจจุบันมีเสาหลักเมือง 2 เสา ด้วยกัน เพราะเดิมมีการชำรุดลงอย่างมาก และในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเสาหลักเมืองต้นใหม่แทนต้นเดิมที่ชำรุดไป

ศาลหลักเมือง

2.ศาลหลักเมืองน่าน

ตั้งอยู่ภายในวัดมิ่งเมือง เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลายลงรักปิดทอง ยอดแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เสาหลักเมืองน่าน ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า เสามิ่งเมือง 

ศาลหลักเมือง

3.ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรี

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและประชาชน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณสุพรรณบุรี อำเภอเมือง เป็นศาลหลักเมืองที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ตกแต่งตามแบบสถาปัตยกรรมจีน มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหลาย ๆ องค์เทพให้กราบไหว้บูชาขอพร

ศาลหลักเมือง

4. ศาลหลักเมือง ประจวบคีรีขันธ์

เป็นศาลที่ความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของไทยเลยค่ะ เพราะสร้างในรูปแบบของศิลปะลพบุรี องค์หลักเมือง มีการแกะสลักลวดลายอย่างประณีตสวยงาม ซึ่งองค์หลักเมือง หรือ “จตุโชค” นั้น จะมีลักษณะพิเศษคือ มีสี่เศียร สี่พักตร์ แกะสลักลายไทย ศิลปะแบบศรีวิชัยทั้งองค์

ศาลหลักเมือง

5. ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์

เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวบุรีรัมย์ โดยเสาหลักเมืองบุรีรัมย์นั้น จะมี 2 ต้นด้วยกัน ว่ากันว่า เสาต้นที่ 1 (ต้นเอียง) เป็นเสาหลักเมืองที่ตั้งขึ้น เมื่อครั้งสร้างเมือง ส่วนเสาหลักเมืองต้นที่ 2 นั้น น่าจะเป็นเสาหลักเมืองที่ตั้งขึ้น เมื่อมีฐานะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ

ศาลหลักเมือง

6. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร

ตั้งอยู่ที่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีอายุกว่า 700 ปี อาคารจัตุรมุขคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นหินอ่อนทรายล้างสีศิลาแลง เสาหลักเมืองทำด้วยศิลาแลงรูปทรงกลม ฝังโผล่พ้นดินขึ้นมาประมาณ 2 เมตร ชาวเมืองกำแพงเพชรและประชาชนทั่วไปให้ความนับถือเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก และเป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย ของหายอยากได้คืน รวมไปถึงความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ศาลหลักเมือง

7. ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง บริเวณทิศเหนือของสนามหน้าเมือง ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลังเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วย พระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง

You may also like

Leave a Comment