ศาลเจ้าชินโตอิตสึคุชิมะ แห่งเกาะมิยสจิมา ประเทศญี่ปุ่น

by saimu
0 comment
ศาลเจ้าชินโตอิตสึคุชิมะ

ศาลเจ้าชินโตนั้นสามารถพบได้ทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งศาลเจ้าแต่ละแห่งล้วนมีเสน่ห์และแรงดึงดูดที่ชวนให้คุณแวะเข้าไปเยี่ยมชม และในทันทีที่คุณก้าวเท้าเข้าไปยังศาสนสถานแห่งชินโตเหล่านี้ คุณจะรู้สึกราวกับว่าได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณ ผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และบรรยากาศความขลังจากพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะนับถือศรัทธาศาสนาชินโต วันนี้ สายมู.com จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับศาลเจ้าชื่อดัง แห่งเกาะมิยสจิมา ประเทศญี่ปุ่น ไปติดตามกันได้เลย

ศาลเจ้าชินโตอิตสึคุชิมะ

ศาลเจ้าชินโตอิสึคุชิมะ ศาลเจ้ากลางทะเล ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าชินโตอิตสึคุชิมะ มีประวัติยาวนานนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 จากบันทึกโบราณในปีค.ศ. 593 ซาเอกิโนะคุราโมโตะ ผู้ปกครองเกาะ ได้รับนิมิตหมายจากทวยเทพและได้ก่อตั้งศาลเจ้าขึ้น ในปีค.ศ. 1423 ไทระโนะโคโยโม เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตบนเกาะอิตสึกุชิมะ เมืองฮัตสึกาอิจิ จังหวัดฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าแห่งนี้โดดเด่นด้วยเสาโทริอิขนาดใหญ่ (โอโทริอิ) กลางน้ำ เวลาที่นํ้าขึ้นสูงสุดระดับนํ้าจะสูงเกือบถึงพื้น ทำให้ดูราวกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ลอยอยู่บนทะเล ผู้คนสามารถเดินไปบนน้ำได้ ศาลเจ้าชินโตอิตสึคุชิมะก่อสร้างสำเร็จในปี พ.ศ.1711 โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากแม่ทัพคิโยโมริ ซึ่งทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเกาะ โดยในอดีตชาวบ้านสามัญชนจะถูกห้ามไม่ให้ย่างเท้าขึ้นบนเกาะ และต้องเดินทางโดยเรือผ่านเสาประตูที่ลอยอยู่กลางทะเล

ศาลเจ้าชินโตอิตสึคุชิมะ โอโทริอิ และบริเวณใกล้เคียงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO ในปี ค.ศ. 1996 ตัวศาลเจ้ามีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี ศาลแห่งเจ้านี้ได้ถูกทำลายลงหลายครั้งจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้และพายุไต้ฝุ่น สำหรับอาคารหลักของศาลเจ้าในปัจจุบันได้รับการสร้างใหม่ขึ้นในปี ค.ศ. 1571 โดยแบ่งออกเป็นหลายส่วน เช่น โถงหลัก หอบวงสรวง หอสวด เวทีละครโนะ และศาลเจ้าย่อย ๆ อีกหลายแห่ง ถือว่าเป็นสมบัติแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นหนึ่งในสามทิวทัศน์อันงดงามของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ศาลเจ้าชินโตอิตสึคุชิมะ

ประตูโอโทริอิ 

ประตูเข้าศาลเจ้าที่มีขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นหนึ่งในโอโทริอิที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เสาปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1875 โดยใช้ต้นการบูรขนาดใหญ่เป็นเสาหลักอายุราว 500-600 ปี มีความสูง 16.6 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากศาลเจ้า 212 เมตร วิวทิวทัศน์ของศาลเจ้าชินโตและประตูโอโทริอิจะสวยที่สุด เมื่อน้ำทะเลขึ้นสูง ทางเข้าด้านหน้าจะมีบอกเวลาที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดและต่ำสุด 

เวลาเข้าชมศาลเจ้า เกาะมิยสจิมา ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าแห่งนี้ยังนับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จนถึงทุกวันนี้และเวลาเยี่ยมชมก็จำกัดแค่ในช่วงกลางวันเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วศาลจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 6.30 น. ถึง 18.00 น. ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 14 ตุลาคม และตลอดเดือนธันวาคมจะปิดเวลา 17.00 น.

You may also like

Leave a Comment