สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเสริมดวงเพิ่มความสิริมงคล

by saimu
0 comment
สิ่งศักดิ์สิทธิ์

คนไทยเราผูกพันและมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ “สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง” มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง” มีความสำคัญกับคนไทยเรามานานแสนนาน ในสมัยก่อนใครที่มีปัญหาเรื่องร้อนใจก็จะไปสักการะเพื่อสงบจิตสงบจิตใจ 

การขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก็เช่นกัน เพราะในเรื่องของการงานหรือธุรกิจ บางครั้งหากมีอุปสรรคหรือติดขัด การขอพรก็เป็นเสมือนกำลังใจ ให้สามารถลุกขึ้นฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้ ครั้งนี้ สายมู.com มีเรื่องราวของ 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในประเทศไทย ที่คนส่วนใหญ่มักไปขอพรให้เจริญรุ่งเรืองเสริมดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองดังจนชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเยี่ยมชมประเทศไทย ก็ต้องไปกราบไหว้ สักการะขอพรกันสักครั้ง จะมีที่ไหนบ้าง ไปติดตามกันได้เลย

10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

1. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,053 เมตร อยู่ในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของฤๅษี มีนามว่า “สุเทวะ” เป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า “เทพเจ้าที่ดี” ซึ่งตรงกับความหมายของคำว่า “สุเทพ” นั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงได้ ชื่อว่า “ดอยสุเทพ”

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

2. วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดอยุธยา

พระพุทธรูปขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 14 เมตรเศษ สูง 19 เมตร เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ พระพุทธรูปองค์นี้ชาวจีนนับถือมากเรียกว่า “ซำปอกง” คนไทยทั่วไปเรียกว่า “หลวงพ่อโต”

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

3. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร “วัดมหาธาตุ” “วัดมหาธาตุเชลียง” จังหวัดสุโขทัย

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง และเรียกอีกชื่อว่า “วัดพระปรางค์” ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัย  มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 4.08 เมตร 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

4. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) จังหวัดกรุงเทพฯ

เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา แต่ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของบ้านเมือง เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร “พระแก้วมรกต” พระพุทธรูปที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

5. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) จังหวัดกรุงเทพฯ

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ใต้พระแท่นประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้ด้วย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

6. วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตามตำนานกล่าวไว้ว่าองค์พระธาตุเดิมมีอายุกว่า 2300 ปี ในบริเวณวัดแห่งนี้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกนำไปใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษกของทุกรัชกาล และจะมีงานสมโภชพระธาตุจัดขึ้นทุกปีในวันเพ็ญเดือน 3

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

7. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน พระคู่เมืองสกลนคร นอกจากนี้ภายในวัดยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาพร้อมพระธาตุ ในอดีตมีการนำน้ำจากที่นี่ไปประกอบพิธีกรรมสำคัญๆ ของเมือง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

8. วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

มีอายุเก่าแก่กว่า 1200 ปี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพสูงสุดของชาวสุพรรณบุรี ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเลไลยก์ รู้จักกันในนามหลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของสุพรรณบุรี

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

9. วัดไชยธาราราม “วัดฉลอง” จังหวัดภูเก็ต

เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองและเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ต วัดแห่งนี้เป็นที่ศรัทธาของชาวเมืองที่ศรัทธาในตัวหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกลื้อมที่เลื่องลือเรื่องการปรุงยาสมุนไพรรักษาโรคร้ายต่าง ๆ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

10. วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรมหาวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีองค์พระเจดีย์โบราณของนิกายมหายานที่สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองราวศตวรรษที่ 13-14 ถือเป็นสถาปัตยกรรมศรีวิชัยองค์เดียวที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด

You may also like

Leave a Comment